Szczegóły aktualności:

PET gotowy do działania

Marzena Toczek | Wydarzenia | 17-05-2018

Zakończył się montaż urządzenia PET w gorzowskim szpitalu oraz dostosowywanie pracowni PET-CT. Oznacza to, że już niebawem pacjenci będą mogli korzystać z nowoczesnego sprzętu. -  To urządzenie znacznie poprawi jakość diagnostyki oraz leczenia. Pozwoli także na kompleksową  realizację procedur i usług onkologicznych – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak. Przypomnijmy, że inwestycja nie byłaby możliwa bez wsparcia samorządu województwa, który przeznaczył 3,2 mln zł na ten cel. 1,7 mln zł dorzuciło miasto. Inwestycja kosztowała prawie 8 mln zł.

Dzięki temu urządzeniu w gorzowskim szpitalu będzie można połączyć dwie metody diagnostyczne: klasyczną tomografię komputerową oraz pozytonową tomografię emisyjną (PET), która obrazuje procesy życiowe na poziomie komórek. Dzięki PET będzie można przeanalizować metabolizm zmian chorobowych, który różni się od metabolizmu zdrowych komórek. PET-CT daje możliwość oceny drobnych zmian, które nie są możliwe do zobrazowania za pomocą innych technik radiologicznych.

PET-CT pozwoli na ustalenie lokalizacji ogniska pierwotnego nowotworów, ocenę ich zaawansowania, ewentualnie ocenę wznowy procesu chorobowego i indywidualnej reakcji pacjenta na zastosowaną metodę terapeutyczną. W niektórych typach nowotworów da możliwość oceny skuteczności stosowania leczenia, np. chemioterapii, ustalenia dalszego procesu leczenia pacjenta onkologicznego czy planowania radioterapii.

Urządzenie jest bezpieczniejsze dla pacjentów i daje dużo lepszy obraz niż zwykłe badanie rentgenowskie.

Zanim jednak urządzenie trafiło do gorzowskiej lecznicy niezbędna była przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku szpitalnej apteki. Wartość inwestycji to prawie 8 mln zł. Koszt samego urządzenia to 5,7 mln złotych. Urządzenie waży ok. 5 ton.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!