Szczegóły aktualności:

Majowa sesja

Paweł Tyl | Sesje Sejmiku | 21-05-2018
Bezpieczeństwo publiczne, sanitarne i przeciwpożarowe, polityka rynku pracy oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi - to główne tematy sesji Sejmiku, która odbyła się 21 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Gratulacje odebrali członkowie lubuskiej drużyny, która zwyciężyła w tegorocznej Marszałkiadzie.

W sesji uczestniczyło 24 radnych, a wśród gości byli m.in. posłanka Krystyna Sibińska, senator Waldemar Sługocki, poseł Jerzy Materna, posłanka Katarzyna Osos, a także Mariusz Herbut prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz prezesi szpitali w Zielonej Górze Marek Działoszyński i w Gorzowie Jerzy Ostrouch.

Szczegółowa informacja na temat interpelacji.

Przyjęto informacje na temat
:

- bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego;

- Lubuskiego  Ośrodka  Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku;

- Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie;

- stanu bezpieczeństwa sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w województwie lubuskim w 2017 roku;

- stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa lubuskiego za 2017 rok;

- stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w województwie lubuskim;

- planowanej w gminie Bytom Odrzański inwestycji polegającej na budowie podziemnych magazynów węglowodorów w kawernach po eksploatacji soli kamiennej; zobacz prezentację

- działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych;

- działalności Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze w 2017 roku;

- sytuacji na lubuskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w ramach Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia;

- realizacji Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2017;

- realizacji „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku”;

Podjęto uchwały w sprawie:

- udzielenia pomocy finansowej Miastu Gorzów Wielkopolski.

- utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze;

- udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2018 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego;

- określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dwóch odcinków dróg wojewódzkich nr 137 w m. Międzyrzecz oraz nr 296 w m. Żagań;

- nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze;

- powierzenia Gminie Czerwieńsk prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w Leśniowie Wielkim;

- dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok.

- dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029.

Galeria zdjęć

XLV sesja Sejmiku

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!