Szczegóły aktualności:

„Lubuski Filar 2020”

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 17-05-2018

17 maja br. w Zielonej Górze odbyła się konferencja pt. „Giełda produktów finansowych”. Wydarzenie uroczyście otworzyli wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn oraz Wojciech Marcinkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej BGK.

- W marcu 2017 r. zarząd województwa podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie zarządzania funduszem i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Finansowane będą inwestycje mające na celu zwiększenie wydajności pracy i efektywności produkcji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – mówił wicemarszałek.

Spotkanie dedykowane było wszystkim przedsiębiorcom, którzy chcą rozwinąć firmę i skorzystać z zewnętrznego finansowania oraz osobom pozostającym bez pracy, szukającym możliwości rozwoju. Podczas spotkania przedstawiono katalog pożyczek unijnych oferowanych z projektu „Lubuski Filar 2020”. W spotkaniu wzięli udział pośrednicy finansowi, którzy na terenie województwa lubuskiego podpisali umowę z BGK na dystrybucję środków unijnych.    

Spotkanie podzielone było na część poświęconą debacie: „Czym jest przedsiębiorczość? Jak być przedsiębiorczym? Z jakiego finansowania korzystać?” oraz część warsztatową, w której wzięli udział  przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, Pośrednicy Finansowi oraz przedsiębiorcy.

Organizatorem spotkania był Bank Gospodarstwa Krajowego pełniący rolę Menadżera projektu „Lubuski Filar 2020”.

Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

  • Osi priorytetowej 1 „Gospodarka i innowacje” – wartość: 274, 88 mln zł
  • Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna” – wartość: 19,75 mln zł
  • Osi priorytetowej 6 „Regionalny rynek pracy” – wartość: 6,70 mln zł

Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 i udostępniane będzie lubuskim ostatecznym odbiorcom w postaci instrumentów zwrotnych takich jak pożyczki.

W ramach Osi Priorytetowej 1 „Gospodarka i innowacje” (działania 1.5, poddziałania 1.5.2 Rozwój sektora MŚP – instrumenty finansowe) finansowane będą inwestycje mające na celu zwiększenie wydajności pracy i efektywności produkcji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wsparcie rozwoju i konkurencyjności firm. Szczególnie promowane będą projekty ukierunkowane na wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym także produktów i usług opartych na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach Osi Priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna” (działania 3.2, poddziałania 3.2.4 Efektywność energetyczna – Instrumenty finansowe) wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia polegające na głębokiej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach.

W ramach Osi Priorytetowej 6 „Regionalny rynek pracy” (działania 6.3, poddziałania 6.3.2 Wsparcie dla samozatrudnienia poprzez finansowe instrumenty zwrotne) promowane będą projekty mające na celu poprawę zdolności do samozatrudnienia osób pozostających bez pracy.

Galeria zdjęć

„Lubuski Filar 2020”

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!