Szczegóły aktualności:

Sprawy budżetowe

Paweł Tyl | Z prac Komisji Sejmiku | 17-05-2018
Wykonanie budżetu województwa za 2017 r. - to główny temat wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych z Komisją Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki. Komisje obradowały 17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Sprawozdanie otrzymało pozytywną opinię.
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych
17 maja 2018 r., godz. 12:30, Sala Prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/224/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2017 jednostek ochrony zdrowia – Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie.
4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2017 rok.
5. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku”.
6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 12.04.2018 r.
7. Sprawy różne.


Komisja Kultury Edukacji, Sportu i Turystyki
17 maja 2018 r. o godz. 13:00, w Sali Prasowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7
17 maja 2018 r., godz. 12:30, Sala Prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2017 rok.
3. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku”.
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok, w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Gorzów Wielkopolski.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2018 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego.
7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 12.04.2018 r.
8. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego newslettera!