Szczegóły aktualności:

Nowe wyzwania dla Przedsiębiorstw Społecznych

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 21-05-2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (ROPS), Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej zaprasza na spotkania pt. „Nowe wyzwania dla Przedsiębiorstw Społecznych”. Spotkania odbędą się na północy i południu województwa, 23.05.2018 r.  w Zielonej Górze w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej oraz 24.05.2018 r. w Gorzowie Wlkp. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Z. Herberta.

W ramach warsztatów omówione zostaną takie zagadnienia jak:

- zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych;

- prezentacja programu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego „ Fundusz Pożyczkowy dla Podmiotów Ekonomii Społecznej”;

- współpracy Przedsiębiorstw Społecznych z samorządem terytorialnym;

- działania w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej oraz działania w sferze pożytku publicznego;

Udział w spotkaniach jest bezpłatny i współfinansowany ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach, bardzo proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego poprzez naszą stronę internetową http://es.lubuskie.pl/pl/Zglos-sie

Prosimy o zaznaczenie, czy będą Państwo uczestniczyć w warsztatach w części południowej czy północnej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 21.05.2018 r. Osobą do kontaktów w powyższej sprawie jest Aleksandra Ciszewska, e-mail: a.ciszewska@rops.lubuskie.pl , tel. (68) 3231926.

 

Zapisz się do naszego newslettera!