Szczegóły aktualności:

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej z dofinansowaniem

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 22-05-2018

Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej decyzją zarządu województwa otrzymało wsparcie w wysokości 10 tys. zł na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. ”Organizacja biegu, marszu Nordic Walking oraz gier zręcznościowych i zabaw rekreacyjno-sportowych dla dzieci podczas Lubuskiego Pikniku Zdrowia 17 czerwca 2018 r. w Drzonkowie”.

Realizowane w okresie od 06 czerwca 2018 r. do 10 lipca 2018 r. zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Towarzystwo w ramach zadania planuje zorganizowanie podczas Lubuskiego Pikniku Zdrowia m. in. biegu na dystansie 5 km z udziałem ok. 100 osób oraz 6. kilometrowego marszu Nordic Walking  z udziałem ok. 50 osób, kompleks stanowisk gier zręcznościowych i zabaw rekreacyjno-sportowych dla dzieci pn. „Mały Mistrz Sportu”.

Realizacja zadań w ramach Projektu ma na celu:

- promocję biegania i spacerów nordyckich jako najkorzystniejszych dla zdrowia form aktywnego spędzania wolnego czasu;

- popularyzację ww. form aktywności;

- promocję walorów turystyczno-rekreacyjnych okolic Zielonej Góry.

Realizatorami zadania będą doświadczeni sędziowie sportu i instruktorzy.

W dniu 21 maja 2018 r. ofertę Lubuskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Zielonej Górze rozpatrzono pozytywnie i przyznano dofinansowanie zadania w wysokości 10 000 zł.

 

Zapisz się do naszego newslettera!