Szczegóły aktualności:

Pakiet dla miast średnich!

Małgorzata Tramś-Zielińska | Fundusze unijne | 22-05-2018

Pakiet dla średnich miast to jeden z projektów strategicznych realizujących rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ukierunkowany na wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów, w szczególności tych z największymi problemami społeczno-gospodarczymi. Pakiet opiera się na dwóch filarach: z jednej strony jest to wsparcie w podejmowaniu inwestycji publicznych, z drugiej zaś tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym sektora MŚP.

W ramach pakiety mikro, mali i średni przedsiębiorcy realizujący projekty inwestycyjne w miastach średnich lub na ternie gmin sąsiadujących z tymi miastami mogą liczyć na wsparcie w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” w Poddziałaniu 3.2.1 „Badania na rynek”, będącego częścią Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W przypadku województwa lubuskiego o wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z: Żar, Żagania, Nowej Soli, Świebodzina, Międzyrzecz i Słubic oraz z okolicznych gmin.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wdrożenia efektów prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów i usług.

Tegoroczna edycja konkursu została ogłoszona 14 lutego i trwa do 5 grudnia 2018 r. Rozszerzono w niej zasięg naboru także o projekty inwestycyjne realizowane na terenie gmin sąsiadujących z miastami średnimi.

Wnioski można składać w pięciu rundach. Obecnie trwa runda II – od 10 maja do 30 czerwca. W tym roku w ramach konkursu na przedsiębiorców czeka 500 mln zł dotacji, to o 100 mln zł więcej niż w roku ubiegłym.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie: http://poir.parp.gov.pl/badania/badania-na-rynek

 

Zapisz się do naszego newslettera!