Szczegóły aktualności:

Przyszłość polityki spójności

Paweł Tyl | Z prac Komisji Sejmiku | 23-05-2018
23 maja br. w Poczdamie odbyło się wspólne posiedzenie sejmikowej Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa z Komisją Spraw Europejskich, Polityki Rozwoju i Ochrony Konsumentów Landtagu Brandenburgii. Główy temat spotkania to: Średniookresowe ramy finansowe Unii Europejskiej po roku 2020 i przyszłość polityki spójności.
Lubuskie reprezentował także Przewondiczący Sejmiku Czesław Fiedorowicz.

Ze strony niemieckiej w spotkaniu udział wzięli m.in.: Britta Stark – Prezydent Landtagu Brandenburgii, Richard Kühnel – szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Niemczech, a także Stefana Ludwig - Minister Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Landtagu Brandenburgia.

Zapisz się do naszego newslettera!