Szczegóły aktualności:

Komisje pozytywnie o wykonaniu budżetu

Paweł Tyl | Z prac Komisji Sejmiku | 24-05-2018
24 maja br. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które zakończyło procedowanie przez komisje merytoryczne Sejmiku nad Sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za 2017 r. Wszystkie Komisje zaoopiniowały dokument pozytywnie.
18 czerwca br. na sesji sprawozdanie zaopiniuje Sejmik. Opinia pozytywna równoznaczna będzie z udzieleniem absolutorium Zarządowi Województwa.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!