Szczegóły aktualności:

KSOW: aktywizacja, szkolenia, wsparcie

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 25-05-2018

„Zielone budownictwo w lubuskiej wsi”, „Jak odmieniać wsie w Powiecie Krośnieńskim”, „Wyjazd studyjny dla pszczelarzy z województwa lubuskiego”, „Forum Liderów Obszarów Wiejskich” to tylko niektóre z projektów, które otrzymały wsparcie w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 25 maja br. w odbyło się uroczyste podpisanie umów partnerskich. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dofinansowanie otrzymają 22 projekty na łączną kwotę 436 360,17 zł.

- Te wnioski wymagały wielu miesięcy pracy ze strony naszego wydziału, konsultacji z ministerstwem rolnictwa, bo te zasady co roku trochę się zmieniają. Udało nam się jednak doprowadzić temat do finału. Mam nadzieję, że projekty zostaną w tym roku zrealizowane. Chciałbym podkreślić, że powiaty wchodzą bardzo chętnie w tą tematykę, np. powiat gorzowski, który stawia na konferencje dla kobiet, powiat żagański na agroturystykę i sprawy związane z aktywizacją sołtysów. Wspieramy powiatowe święto plonów oraz Debatę Rolną, której organizatorem jest Lubuska Izba Rolnicza. Cieszę się, że dołączyli do nas pszczelarze – mówił wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

Jak podkreślał wicemarszałek ważne są także wyjazdy studyjne, co wiąże się ze wspólną wymianą doświadczeń i nawiązywaniem nowych kontaktów. Na organizację wizyty studyjnej otrzymały wsparcie Stowarzyszenie Zielona Dolina Odry i Warty oraz Lubuski Związek Pszczelarzy.        

W uroczystości podpisania umów wzięli udział: włodarze, przedstawiciele stowarzyszeń oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Arkadiusz Dąbrowski.     

Konkurs dotyczył operacji, których zakres tematyczny mieścił się w zakresie jednego z następujących działań określonych w Planie działania KSOW na lata 2014–2020:

- działanie 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”

- działanie 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”

- działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”

- działanie 10 „Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”

- działanie 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”

- działanie 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”

 

Zobacz listę projektów

Galeria zdjęć

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - podpisanie umów

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!