Szczegóły aktualności:

IX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG Polska –Saksonia 2014-2020

Aneta Ciesielska | Interreg | 25-05-2018

W dniach 23-24 maja 2018 r. we Wrocławiu po raz IX obradował  Komitet  Monitorujący Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Województwo Lubuskie reprezentował Dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej Pan Radosław Brodzik.

 

Podczas posiedzenia zostały zatwierdzone projekty współpracy polsko-saksońskiej z zakresu ochrony i promocji wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturalnego.

Łącznie na projekty KM przeznaczył 7,4 mln Euro. Wśród zatwierdzonych projektów znalazły się m.in.

Revival - działania na rzecz promocji zabytkowych centrów miast obszaru wsparcia: Bautzen, Bolesławiec, Görlitz/Zgorzelec, Gryfów Śląski, Kamienna Góra, Lubawka, Lubomierz, Reichenbach, Żary, Zittau (projekt Revival); 

A środkiem płynie Nysa –  to  transgraniczna współpraca Trzebiela i Bad Muskau na rzecz polepszenia infrastruktury turystycznej i oferty kulturalnej

Nysa Go! - stworzenia polskojęzycznej wersji interaktywnego portalu Nysa: Go! umożliwiającego planowanie podróży po obszarze Euroregionu Nysa;

Przygoda z Nysą – 5 Etap to projekt  zagospodarowania turystycznego wspierania i popularyzacji oferty turystycznej i kulturalnej obszaru wsparcia, min. Gmina Żary zagospodaruje tereny wokół  akwenów  wodnych poprzez  budowę infrastruktury  turystyczno  - rekreacyjnej w pobliżu  szlaków  rowerowych.

Turystyka bez granic - Przedmiotem   projektu   jest   podjęcie   działań zwiększających  dostępność  oraz  promujących  dobra kultury i natury w Żarach i Weißwasser wśród lokalnej społeczności,  a  także    potencjalnych turystów  spoza obszaru wsparcia. W obu miastach powstanie infrastruktura,  obiekty  oraz  urządzenia  umożliwiające  i ułatwiające  korzystanie  odwiedzającym  z  dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. W Żarach oraz Weißwasser zaplanowano: budowę   miejsc  dla  kamperów  oraz namiotów  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą.

 

Ponadto w trakcie posiedzenia Komitet Monitorujący podjął decyzję dot. terminu kolejnego naboru na I oś priorytetową, dokonał przeglądu aktualnego stanu wdrażania programu oraz przyjął roczne sprawozdanie z wdrażania programu.

Zapisz się do naszego newslettera!