Szczegóły aktualności:

Niepodległość oczyma młodych

Katarzyna Kozińska | 100-lecie | 30-05-2018

Konkursy, debaty, warsztaty - to wszystko czeka na dzieci i młodzież w Lubuskiem w ramach samorządowych obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzieci mogą wymyślić ciekawy komiks, młodzież wziąć udział w debatach, lekcjach obywatelskich oraz warsztatach teatralnych. Nagrodzimy także młodych Lubuszan, którzy przygotują wiersz, piosenkę lub pieśn patriotyczną. Do czynnego udziału w obchodach zaprasza marszałek Elżbieta Anna Polak wraz z członkami komietu honorowego. Zobaczcie kalendarz wydarzeń dla dzieci i młodzieży!

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. zaprasza uczniów szkół podstawowych klas VI-VII oraz gimnazjum klas II-III do udziału w „Konkursie Komiksowym” na pracę plastyczno-literacką w formie komiksu. Tematem głównym pracy powinno być odzyskanie przez Polskę niepodległości. Termin składania prac upływa 16 czerwca 2018 roku. Nagrodą główną w Konkursie będzie wydrukowanie zwycięskiego komiksu i wykorzystanie go podczas zajęć edukacyjnych dotyczących tematyki odzyskania niepodległości przez Polskę w Muzeum Lubuskim. Ponadto zwycięzca otrzyma 10 egzemplarzy autorskich komiksu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29.06.2018 r.

Szczegóły na stronie muzeum.

Ciekawą propozycję dla młodzieży ma z kolei Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze. To lekcje obywatelskie nawiązujące do rocznicy. We wrześniu i listopadzie gorzowski teatr zaprasza na warsztaty dla młodzieży do spektaklu „Pan Tadeusz”. Szczegóły już teraz w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. 5 listopada zaprosimy młodych lubuszan na V Lubuski Sejmik Młodzieżowy nawiązujący do rocznicy, a już 7 listopada spotkanie edukacyjne poświęcone rocznicy w Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze. 19 listopada odbędzie się konkurs piosenki patriotycznej dla przedszkolaków w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. Starsi również będą się mogli zmierzyć w konkursie na piosenkę, pieśń lub wiersz patriotyczny. Organizatorem konkursu jest zarząd województwa lubuskiego w ramach kampanii Młodzi On-Life wspólnie z członkiem komitetu honorowego ds. obchodów, poseł na Sejm RP Katarzyną Osos. Z informacją o konkursie i regulaminem ruszymy do szkół ponadpodstawowych po wakacyjnej przerwie.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!