Szczegóły aktualności:

Dotacje na nowe firmy

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 05-06-2018
Mieszkańcy z podzielonogórskich gmin już od 25 czerwca mogą składać wnioski o dofinansowanie na założenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Beneficjenci mogą uzyskać do 100 tys. zł bezzwrotnej dotacji. Termin naboru wniosków upływa 25 lipca. Alokacja konkursowa w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 Wsparcie finansowe na podejmowanie działalności gospodarczej wynosi 900 tys. zł.

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, jeżeli jest pełnoletnim obywatelem państwa członkowskiego UE oraz ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju. W przypadku LGD „Między Odrą a Bobrem” są to gminy: Czerwieńsk, Sulechów, Trzebiechów, Bojadła, Kolsko, Zabór, Świdnica, Nowogród Bobrzański.

Podejmowanie działalności gospodarczej – mikro lub małego przedsiębiorstwa związane jest z utworzeniem przynajmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji oraz zatrudnienie tej osoby na umowę o pracę, a także utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 2 lata od wypłaty płatności końcowej.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą a Bobrem” w Zaborze przy ul. Lipowej 1.

Szczegóły na stronie: http://www.miedzyodraabobrem.pl/art,602,nabor-32018.html

Zapisz się do naszego newslettera!