Szczegóły aktualności:

Dodatkowe pieniądze dla obszarów wiejskich

Dariusz Nowak | Wydarzenia | 07-06-2018

Pieniądze czekają na chętnych. Dzięki działaniu „Lubuska Odnowa Wsi” organizacje pozarządowe z terenów wiejskich mogą starać się o dofinansowanie na realizację swoich pomysłów. Na ten cel zarząd województwa lubuskiego przeznaczył 650 tys. zł. – Przeznaczyliśmy już wiele środków na budowę infrastruktury na obszarach wiejskich. Chcemy by ten program pomógł np. doposażeniu zbudowanych obiektów, czy też organizacji pozarządowych – mówi wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

Program jest skierowany do organizacji takich jak: stowarzyszenia, zespoły ludowe, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe, czy też OSP. Mogą się one starać o dofinansowanie swoich inicjatyw. Dotacja wyniesie maksymalnie 10 tys. zł. Warto pamiętać, że pieniądze nie mogą być przeznaczone na organizacje imprez plenerowych, warsztatów, szkoleń itd.

– Chcemy, by ślad naszego wsparcia był trwały. Stawiamy na zakup wyposażenie np. mundurów, sprzętu sportowego, instrumentów. To program pilotażowy, których chcielibyśmy kontynuować w kolejnych latach – twierdzi Stanisław Tomczyszyn.

Nabór projektów potrwa do 21 czerwca. – Warunkiem udziału w programie jest posiadanie wkładu własnego. Nie określamy jego minimalnej wysokości. Dodam, że projekty będą oceniane pod względem 4 kryteriów – tłumaczy Arkadiusz Dąbrowski, Zastępca Dyrektora Departamentu PROW.

Informacje o programie można znaleźć TUTAJ oraz uzyskać pod numerem telefonu (68) 45 65 225 i (68) 45 65 229.

Zapisz się do naszego newslettera!