Szczegóły aktualności:

Konkurs pn. „Raz, dwa, trzy – poruszaj się i Ty” rozstrzygnięty

Łukasz Chybiński | Warte uwagi | 07-06-2018

Rozstrzygnięto II edycję konkursu „Raz, dwa, trzy – poruszaj się i Ty” organizowanego przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Patronat nad konkursem objęła Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego

Konkurs dedykowany był uczniom szkół podstawowych oraz nauczycielom wychowania fizycznego z terenu województwa lubuskiego w roku 2018 w kategorii:

- klasy I – III wygrała klasa III c ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego  z Przytocznej;

- klasy IV – VII wygrała klasa VII b ze Szkoły Podstawowej Nr 11 (Zespół Edukacyjny Nr 9) z Zielonej Góry.

Obie klasy otrzymają bon w wysokości 1 200, 00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego według uznania i potrzeb szkoły.

Gratulujemy uczennicom i uczniom zwycięskich klas oraz nauczycielkom.

Swoją pokazową lekcję WF laureaci zaprezentują na scenie podczas Lubuskiego Pikniku Zdrowia, który odbędzie się 17 czerwca 2018 r. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji im Zbigniewa  Majewskiego w Drzonkowie.

Celami prowadzonego cyklicznie konkursu są promocja aktywnego stylu życia, wychowania fizycznego oraz przeciwdziałanie nadwagi i otyłości wśród dzieci.

Zapisz się do naszego newslettera!