Szczegóły aktualności:

Zarząd Województwa z absolutorium

Paweł Tyl | Sesje Sejmiku | 18-06-2018
Radni województwa przyjęli informację z wykonania budżetu województwa za 2017 roku, udzielając jednocześnie absolutorium zarządowi województwa. 18 radnych było za, 7 przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. Dochody województwa osiągnęły pułap 440,7 mln zł, czyli 99,6% zakładanego planu. Do samorządowej kasy w ramach podatku CIT wpłynęło 99,7 mln zł (plan: 90,7 mln zł), a w ramach podatku PIT – 32,1 mln zł (plan: 31,4 mln zł). Województwo wydało 477,1 mln zł.

Przed merytoryczną częścią sesji nagrody za najlepsze relacje z VI Lubuskiego Sejmiku Dziecięcego oderbali: Gabriela Matkowska ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Małomicach - I miejsce; Aleksandra Dudek ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strzelcach Krajeńskich - II miejsce; Maria Ziemek ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte we Wschowie - III miejsce. Kapituła, oceniające prace, doceniła autentyczność i dojrzałość treści, a także oryginalne podejście do tematu.

W ramach realizacji budżetu zrealizowano wiele działań oraz wykonano szereg istotnych dla rozwój regionu inwestycji. ZOBACZ PREZENTACJĘ

Wystąpienia Klubów odnośnie wykonania budżetu - szczegóły.

Przyjęto informacje dotyczące
:

- bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego;

- wykonania planów finansowych za 2017 r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Województwa Lubuskiego;

- sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia i podmiotów leczniczych za I kwartał 2018 roku;

- zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Województwo Lubuskie.

- realizacji „Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020” w 2017 roku;

- zasobów pomocy społecznej za rok 2017 i rekomendacje na 2018 rok dla województwa lubuskiego.

Podjęto uchwały w sprawach:

- udzielenia pomocy finansowej Gminie Łagów na dofinansowanie festiwalu filmowego pn. „47. Lubuskie Lato Filmowe – Łagów 2018”;

- wprowadzenia na obszarze województwa lubuskiego, z wyłączeniem miasta Zielona Góra oraz miasta Gorzów Wlkp., ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;

- wprowadzenia na obszarze miasta Zielona Góra ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;

- wprowadzenia na obszarze miasta Gorzów Wielkopolski ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;

- dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok;

- dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029;

- nadania Rafałowi Andrzejowi Dołędze „Odznaki Honorowej za Zasługi  dla Województwa Lubuskiego”;

- nadania Sylwinowi Andrzejowi Jaroszowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;

- nadania Kazimierzowi Milanowskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi  dla Województwa Lubuskiego”;

- nadania Zofii Pocztarek „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;

- nadania Alfredowi Rakiejowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;

- nadania Marianowi Rzeźniewskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;

- nadania Bogusławowi Sułkowskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;

- nadania Stanisławowi Szablewskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;

- nadania Markowi Romanowi Zacharze „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;

- nadania Jackowi Zagoździe „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;

- nadania Janowi Bronisławowi Zelkowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Galeria zdjęć

XLVI sesja Sejmiku

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!