Szczegóły aktualności:

Lubuskie tematy na polsko-niemieckim szczycie

Michał Iwanowski | Wydarzenia | 11-06-2018

Budowa nowego mostu kolejowego Kietz-Kostrzyn była jednym z tematów polsko-niemieckiego „szczytu kolejowego” w Poczdamie. Strona niemiecka zobowiązała się go sfinansować. – Ta inwestycja ma ogromne znaczenie dla regionu lubuskiego z uwagi na modernizację linii kolejowej 203 przez Gorzów – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas obrad szczytu. Rozmawiano także o połączeniach kolejowych Berlina z Wrocławiem i innymi miastami.

Marszalek Elżbieta Anna Polak dla RMF Maxxx o szczycie kolejowym

ściągnij MP3

Gospodarzem szczytu był premier Brandenburgii dr Dietmar Woidke, a ze strony niemieckiej uczestniczyli w nim m.in. Hugo Gratza przedstawiciel federalnego ministerstwa ds. transportu i infrastruktury cyfrowej oraz dr Joachim Trettin prezes DB Regio AG i pełnomocnik niemieckiego przewoźnika kolejowego Deutsche Bahn AG. Stronę polską reprezentowali m.in. Andrzej Bittel podsekretarz stanu z ministerstwa infrastruktury, Krzysztof Mamiński prezes PKP SA i Renata Szczęch podsekretarz stanu z ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji. Byli także marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Anna Polak, ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Rolf Nikel i inni.– Trzeba budować mosty na każdej płaszczyźnie, nie tylko te infrastrukturalne, ale także mosty łączące nasze społeczeństwa – mówiła R. Szczęch.

Premier Woidke podkreślił znaczenie mostu w Kostrzynie dla polsko-niemieckiej komunikacji. – Doceniamy to, że strona niemiecka zadeklarowała budowę nowego mostu – dodał A. Bittel. Jest jednak pewien problem, na który zwracali uwagę uczestnicy szczytu. Chodzi o konieczność uwzględnienia w pracach projektowych parametrów technicznych wynikających z planowanego rozwoju żeglugi po Odrzańskiej Drodze Wodnej. Do chwili obecnej polskie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie określiło jeszcze wymaganej wysokości toru żeglownego oraz wysokości wody żeglownej, co paraliżuje dalsze prace projektowe.
Pismo w tej sprawie 30 maja marszałek Elżbieta Anna Polak skierowała do premiera Mateusza Morawieckiego. – Wciąż nie mamy jeszcze na to odpowiedzi – mówiła marszałek podczas szczytu. Przypomniała, że samorząd województwa ma ten sam problem w związku z projektowanym mostem na Odrze w Milsku. – Obowiązujący parametr wysokości wody żeglownej utracił ważność w grudniu ub.r., a wartości nowego wciąż nie ustalono. Rezultatem tego jest wstrzymanie realizacji tego projektu. W obecnym stanie prawnym wyłoniony w przetargu wykonawca inwestycji nie może przystąpić do jej realizacji, natomiast dalsze utrzymywanie tego stanu naraża województwo na milionowe straty z tytułu roszczeń wykonawcy oraz kar umownych – dodała.

Uczestnicy szczytu wnioskowali, by strona polska powołała koordynatora, który zająłby się rozwiązywaniem problemów proceduralnych i biurokratycznych, dotyczących planowanego mostu kolejowego w Kostrzynie. Zwłaszcza, że inwestycja ta jest określana jako „największe przedsięwzięcie inżynieryjne w Brandenburgii”, a budowa tego mostu jest koniecznością, gdyż ze względu na zły stan obecnej konstrukcji, pociągi na trasie Kostrzyn-Berlin zmuszone są ograniczać prędkość do 30 km na godzinę. Marszałek Polak stwierdziła: - Zależy nam, by powołany koordynator zaangażował się w rozwiązanie tych problemów. Bardzo proszę o przyspieszenie tych uzgodnień leżących po stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Jako samorząd województwa jesteśmy bardzo zdeterminowani, by uzyskać jak najlepsze efekty w dziedzinie transportu.

Podczas szczytu rozmawiano także o nowych połączeniach bezpośrednich Berlin-Wrocław i dalszym funkcjonowaniu Pociągu do Kultury. – Dziękuję za Pociąg do Kultury, bo on także mknie przez Ziemię Lubuską – mówiła marszałek Polak. – Ale zależy nam również na połączeniu kolejowym Berlin-Wrocław przez Zieloną Górę. Chcemy nadal dofinansowywać połączenia Zielonej Góry z Berlinem i Gorzowa z Berlinem. To pokazuje jak dużą wagę przywiązujemy do transgranicznych połączeń kolejowych.

Rozmawiano również o połączeniach Berlin-Szczecin i Berlin-Warszawa, a po obradach szczytu podpisano porozumienie rządu RFN z landami Berlina i Brandenburgii w sprawie finansowania rozbudowy połączenia Berlin-Angermunde. Obrady odbywały się w zabytkowej odrestaurowanej Akademii Deutsche Bahn w Poczdamie.

Uzgodniono, że na kolejnym polsko-niemieckim szczycie kolejowym będą poruszone nie tylko tematy przewozów pasażerskich ale także towarowych.

 LIST DO PREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO W SPRAWIE MOSTÓW NA ODRZE

Galeria zdjęć

III polsko-niemiecki szczyt kolejowy

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!