Szczegóły aktualności:

Razem w świat bez barier

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 12-06-2018

„Wspólnie aktywnie dążyć do celu”, „Rehabilitacja i integracja poprzez czynne działania”, „Silni razem II”, „Zdobywamy nowe doświadczenia”, to tylko niektóre z 35 projektów, jakie otrzymały wsparcie w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Dziś zarząd województwa ogłosił wyniki konkursu. Środki w wysokości 500 tys. zł pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie otrzymały m.in.: Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp., Towarzystwo Turystyczne "Chapacz" z Zielonej Góry, Stowarzyszenie „BONA FIDES” ze Świebodzina, Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek, Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP, Stowarzyszenie Serwus z Żar, Powszechna Inicjatywa Społeczna z Zielonej Góry.    

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945) przeznaczono kwotę – 500 000,00 zł.

Wszelkie informacje na temat wyników konkursu (wraz z załącznikami) znajdują się na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Zielonej Górze - www.bip.wrota.lubuskie.pl/rops/

 

Zobacz listę projektów, które otrzymały wsparcie

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!