Szczegóły aktualności:

Komisja Gospodarki o strategii energetyki

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 13-06-2018
Komisja Gospodarki o strategii energetyki fot. Krzysztof Kubasiewicz

13 czerwca br. podczas obrad Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa omówiony został dokument pn. „Analiza stanu realizacji Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego wraz z prognozą rozwoju sektora energetycznego na terenie województwa lubuskiego do 2030 roku”, który nakreśli ramy rozwoju energetyki w regionie i pozwoli na kształtowanie polityki energetycznej województwa lubuskiego.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji, przedstawiciele przedsiębiorstwa Energoekspert Sp. z o.o. z Katowic, którzy są autorami opracowania, a także przedstawiciele Departamentu Infrastruktury i Komunikacji, w tym dyrektor Sławomir Kotylak.

Pierwszy etap prac nad analizą został zakończony w listopadzie 2017 i dotyczył inwentaryzacji stanu istniejącego infrastruktury energetycznej znajdującej się na terenie województwa lubuskiego, m.in. systemu ciepłowniczego, gazowniczego oraz elektroenergetycznego z OZE włącznie.

Drugi, ostateczny etap odnosił się do opracowania konkretnych zmian, jakie powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w zapisach Strategii Energetyki, w tym w projektach kluczowych, wskaźnikach, kierunkach interwencji, celach strategicznych oraz operacyjnych.

Podczas prac nad dokumentem zorganizowano cztery spotkania Regionalnej Rady ds. Energetyki przy Marszałku Województwa Lubuskiego, która zrzesza w swoim składzie przedstawicieli Sejmiku oraz Zarządu Województwa Lubuskiego, przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej, przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń energetycznych, a także instytucji naukowych.

Analiza stanu realizacji Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego została pozytywnie oceniona przez członków Regionalnej Rady ds. Energetyki, a także członków Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa, co pozwoli na przyjęcie dokumentu przez Sejmik Województwa Lubuskiego oraz dalsze wdrażanie zapisów opracowania.

 

Informacja: Departament Infrastruktury i Komunikacji

Galeria zdjęć

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!