Szczegóły aktualności:

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Paweł Tyl | Z prac Komisji Sejmiku | 12-06-2018
Komisja obradowała 12 czerwca br. na terenie Gorzowskiego Parku Technologicznego. Radni zwiedzili pracownie i laboratoria, zapoznali się także z prowadzoną przez Park działalnością. W części merytorczynej Komisja opiniowała projekty uchwał dot. ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Informacja na temat działalności firmy INNEKO Sp. z o.o.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta Gorzów Wielkopolski ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta Zielona Góra ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubuskiego, z wyłączeniem miasta Zielona Góra oraz miasta Gorzów Wlkp., ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
6. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniach: 11 i 23 kwietnia, 9 i 16 maja 2018 r.
7. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!