Szczegóły aktualności:

Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Paweł Tyl | Z prac Komisji Sejmiku | 14-06-2018
Informacja na temat Lubuskiego Centrum Pulmonologii oraz utworzenia Ośrodka Geriatrii - to główne tematy posiedzenia Komisji, które odbyło się 14 czerwca br. w Lubuskim Szpitalu Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu. Komisja opiniowała także projekty uchwał przed sesją.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Informacja na temat Lubuskiego Centrum Pulmonologii oraz utworzenia Ośrodka Geriatrii w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie połączenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Ciborzu.
4. Korekta sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2017 r. – jednostek ochrony zdrowia – Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie.
5. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia za okres 01.01.2018 – 31.03.2018 r.
6. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia działających w formie spółek kapitałowych, w których udziały posiada Województwo Lubuskie za okres 01.01.2018 – 31.03.2018 r.
7. Sprawozdanie z realizacji w 2017 r. „Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020”.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 i rekomendacje na 2018 rok dla województwa lubuskiego
9. Przedstawienie projektu zmian statutu szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.
10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 17.05.2018 r.
11. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!