Szczegóły aktualności:

Zarząd województwa z absolutorium

Marzena Toczek | Wydarzenia | 18-06-2018
Zarząd województwa z absolutorium fot. Krzysztof Kubasiewicz

Radni województwa przyjęli informację z wykonania budżetu województwa za 2017 roku, udzielając jednocześnie absolutorium zarządowi województwa. 18 radnych było za, 7 przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. Dochody województwa osiągnęły pułap 440,7 mln zł, czyli 99,6% zakładanego planu. Do samorządowej kasy w ramach podatku CIT wpłynęło 99,7 mln zł (plan: 90,7 mln zł), a w ramach podatku PIT – 32,1 mln zł (plan: 31,4 mln zł). Województwo wydało 477,1 mln zł.

Marszałek Elżbieta Anna Polak zaprezentowała strukturę dochodów i wydatków województwa w roku 2017. - Mamy wzrost w podatkach PIT i CIT, co oznacza, że region się rozwija: dochody z PIT wzrosły z 29,3 mln zł w 2016 r do 32,1 mln zł w 2017 r. – podkreśliła marszałek. Wydatki zostały wykonane w 96,2 proc. (plan: 495,5 mln zł; wykonanie: 477,1 mln zł). – Poszczególne departamenty swoje plany finansowe zrealizowały praktycznie w całości. Działamy w oparciu o zatwierdzone dokumenty i mamy wyznaczone priorytety, które realizujemy. Stawiamy na zrównoważony rozwój, dlatego planując budżet oraz jego realizację, nie pomijamy żadnej sfery życia Lubuszan – mówiła.

W ramach realizacji budżetu zrealizowano wiele działań oraz wykonano szereg istotnych dla rozwój regionu inwestycji. ZOBACZ PREZENTACJĘ

Podsumowując prezentację marszałek Elżbieta Anna Polak dodała: - Budżet województwa lubuskiego został wykonany zgodnie z przyjętymi uchwałami, dlatego mamy pozytywne opinie pod tym dokumentem. Myślę, że 2017 rok był niesłychanie dynamiczny. Wprowadziliśmy wiele nowatorskich działań, takich jak program Młodzi On-life czy budżety obywatelskie, na które przeznaczyliśmy ponad 7 mln złotych. Weszliśmy też w zasadniczy czas realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego. W ubiegłym roku mieliśmy drugie miejsce w kraju w rankingu skuteczności wykorzystywania tych funduszy, chcemy utrzymać to wysokie miejsce na podium. Wykonanie budżetu napawa optymizmem i uważam, że dzięki tak skutecznej realizacji planu finansowego oraz regionalnych programów województwo lubuskie będzie w dalszym ciągu dynamicznie się rozwijać – zaznaczyła marszałek

W dyskusji ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego, głos w imieniu klubu radnych PiS zabrał radny Tadeusz Ardeli. – Przez 20 lat pierwszy raz udało mi się stanąć w tym miejscu i zabrać głos w imieniu klubu – żartował. Kontynuując wystąpienie radny dodał: - Jeżeli chodzi o budżet województwa i sprawozdanie z jego wykonania, to chyba wszyscy radni wiedzą, że przepisy są tak skonstruowane, że zawsze będzie dobrze. Zawsze możemy korygować budżet uchwałami, bierzemy kredyty, zmieniamy deficyt. Przez blisko 30 lat działam w samorządzie i nie widziałem żadnej negatywnej opinii RIO - zaznaczył.

Klub PSL pozytywnie ocenił pracę marszałek Elżbiety Anny Polak i całego zarządu, dlatego w całości przyjął sprawozdanie finansowe oraz udzielił absolutorium. - W wyniku analizy budżetu pod kątem wpływów i wydatków stwierdzamy, że budżet został zrealizowany prawidłowo. To budżet proinwestycyjny, bardzo dużo pieniędzy przeznaczono na infrastrukturę drogową i to widać, choć wszyscy wiemy, że w tej kwestii jest jeszcze wiele do zrobienia – podkreśliła Barbara Kucharska.

Stanowisko klubu SLD wygłosiła radna Maria Jaworska. - Wszystkie dokumenty i opinie wskazują na to, że marszałek, zarząd województwa i skarbnik dobrze wykonali pracę. My dostrzegamy rozwój regionu oraz realizację priorytetów, ze szczególnym naciskiem na pozytywne zmiany w służbie zdrowia. Jako klub popieramy te działania - zaznaczyła  Maria Jaworska.

- Co roku oceniamy wykonanie budżetu i podsumowujemy pracę zarządu i koalicji rządzącej. Na wstępie powiem, że jako Bezpartyjni Samorządowcy krytycznie ocenimy instytucję absolutorium, ponieważ w naszym odczuciu nie spełnia ona swojej funkcji. Z formalnego punktu widzenia w ocenie pracy zarządu nie stwierdzono nieprawidłowości, ale my dziś oceniamy nie tylko zarząd ale też budżet, który naszym zdaniem już na etapie tworzenia nie był odpowiednio nasycony obywatelskością, ponieważ nie wpisano tam wielu naszych propozycji. Z naszego punktu widzenia najistotniejsza jest odpowiedź na pytanie, czy ubiegły rok był rokiem rozwoju, czy rokiem dryfowania – podkreślił radny Łukasz Mejza w imieniu klubu Bezpartyjnych Samorządowców.

Głos w dyskusji zabrał również Mirosław Marcinkiewicz z Platformy Obywatelskiej. - Ten budżet został dobrze wykonany, świadczą o tym wszystkie wskaźniki. Przykro mi, że koledzy z PiS-u, krytykują realizowane przez zarząd misje gospodarcze. Przedsiębiorcy podkreślają, że te misje pozwalają rozwinąć działalność. Sam byłem na misji w Hanowerze, to nie była wycieczka turystyczna, to była ciężka praca. Dodatkowo te wszystkie obiektywne przesłanki, które zostały wymienione w wystąpieniach członków poszczególnych komisji i potwierdzane przez niezależne instytucje, wskazują, że budżet został wykonany dobrze. Dziękuję zarządowi i pracownikom urzędu za wszystkie działania – podkreślił M. Marcinkiewicz.

Do wystąpień radnych odniosła się marszałek Elżbieta Anna Polak. - Dziękuję za wszystkie Państwa uwagi. Od września będziemy przygotowywać budżet na kolejny rok, z pewnością weźmiemy je pod uwagę. Niektóre z tych zastrzeżeń nie powinny trafić do nas, ponieważ wysokość niektórych wpływów ustalana jest przez rząd, ale my staramy się uzupełniać te braki. Jesteśmy regionem innowacyjnym i dobrze skomunikowanym, ponieważ konsekwentnie budujemy zieloną krainę nowoczesnych technologii i to znajduje potwierdzenie w wielu rankingach i wskaźnikach. Jeżeli chodzi o port lotniczy w Babimoście, to prowadzona przez nas promocja jest podobna do tego, co dzieje się innych samorządach – zaznaczyła marszałek.

Galeria zdjęć

XLVI sesja Sejmiku

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!