Szczegóły aktualności:

Wody Polskie: spotkanie ws. planów inwestycyjnych

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 19-06-2018

19 czerwca odbyło się spotkanie z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie. Rozmowy dotyczyły planów inwestycyjnych w ramach RPO-Lubuskie 2020. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zlewni z Lwówka Śląskiego, Zielonej Góry oraz Piły. Rozmowom przewodniczyła członek zarządu Alicja Makarska.

Spotkanie miało na celu ustalenie planów uwzględniających możliwości finansowania inwestycji zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami oraz RPO-L2020. Rozmowy służyły także omówieniu stanu realizacji projektów z obszaru retencji i gospodarki wodnej, które uzyskały dofinasowanie w ramach RPO-L2020, a były realizowane przez ówczesny Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Obecnie są realizowane dwie inwestycje:

1. Kiełcz - budowa wału p.pow. rzeki Odry w km 424+000-424+500. Wartość projektu ogółem: 2 816 583,15 zł, natomiast wartość dofinansowania projektu wynosi: 2 788 417,31 zł.

2. Rzeka Nysa Łużycka - budowa obwałowań prawostronnych na wysokości miejscowości Przewóz. Wartość projektu ogółem: 2 296 329,75 zł, natomiast wartość dofinansowania wynosi: 2 136 227,01 zł.

Obie inwestycje współfinansowane są w ramach RPO-L2020, ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!