Szczegóły aktualności:

Szkolenie z zakresu rozliczania dotacji

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 20-06-2018

19 czerwca 2018 r. w urzędzie marszałkowskim odbyło się szkolenie w zakresie rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych. W szkoleniu uczestniczyły organizacje pozarządowe działające w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz realizujące działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim (Lubuskie Inicjatywy Senioralne).

W trakcie szkolenia omówiono elementy druku oferty: zasady przygotowania oferty, opis działań, potrzeby i rezultaty oraz zasady angażowania i wyceny wkładu rzeczowego i osobowego.

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

Umowa realizacji zadania publicznego:

•    zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztorysu,

•    przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami,

•    prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości,

•    rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego,

•    procedura zwrotu dotacji,

•    inne wymogi wprowadzone przez umowę,

•    załączniki do umowy.

Sprawozdanie z realizacji zadania:

•    elementy sprawozdania,

•    sprawozdanie częściowe i końcowe,

•    rozliczenie części merytorycznej i finansowej,

•    załączniki do sprawozdania

Galeria zdjęć

szkolenie w zakresie rozliczania dotacji

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!