Szczegóły aktualności:

Warta Gorzów z dofinansowaniem

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 21-06-2018

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Warta Gorzów z Gorzowa Wlkp. decyzją zarządu województwa otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 tys. zł na zadanie pn. Przygotowanie zespołu Juniora Młodszego do rozgrywek ligowych na ziemi lubuskiej.

Celem Klubu jest m.in. popularyzacja kultury zdrowotnej i fizycznej oraz uczestniczenie w imprezach sportowych.

Zadanie publiczne ma na celu przygotowanie 27 zawodników grających w piłkę nożną do rundy jesiennej m.in. poprzez udział w meczach i treningach. Ważnym elementem procesu szkoleniowego będzie udział zawodników w zgrupowaniu.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!