Szczegóły aktualności:

Kraj Liberecki regionem partnerskim Lubuskiego

Michał Iwanowski | Współpraca Zagraniczna | 23-06-2018

Marszałek Elżbieta Anna Polak i Hetman Kraju Libereckiego (Republika Czeska) Martin Půta podpisali w Zielonej Górze umowę o współpracy między regionami. Uroczystość odbyła się podczas Sesji Sejmiku Woj. Lubuskiego zwołanej z okazji obchodów Święta Województwa. – Zaczynamy od dzisiaj dobrą kartę współpracy z czeskimi przyjaciółmi, bo jest nam do siebie po prostu blisko – mówiła marszałek Polak.

Uchwałę w sprawie podjęcia inicjatywy zawarcia umowy z czeskim regionem partnerskim podjął lubuski sejmik. W uzasadnieniu Uchwały czytamy:

„Kraj Liberecki, m.in. z racji bezpośredniego sąsiedztwa z Niemcami i Polską, stanie się dla Lubuskiego niezmiernie istotnym partnerem. Jest wiele możliwości, które przy wspólnym działaniu, mogą przynieść korzyści dla obu stron. Najważniejsze z nich to infrastruktura, transport, w szczególności transeuropejski układ komunikacyjny (CETC), kultura, oświata, sport, turystyka, wspieranie rozwoju ośrodków innowacji. Ważne jest podjęcie przedsięwzięć promocyjnych w krajach członkowskich UE, mających na celu wspieranie rozwoju naszych regionów. Ponadto, nowy okres programowania 2014 – 2020, pozwala na przystąpienie do realizacji wspólnych projektów w ramach Polityki Spójności Unii Europejskiej – Europejska Współpraca Terytorialna (EWT), udział w licznych programach wspólnotowych i inicjatywach związanych z wymianą młodzieży. Współpraca biznesowa podmiotów gospodarczych oraz organizacji je zrzeszających wzmocni istniejące kontakty pomiędzy lokalnymi firmami oraz umożliwi nawiązanie nowych kontraktów. Stworzy ponadto sprzyjające warunki do realizacji wspólnych projektów i przedsięwzięć. Założenia współpracy z Krajem Libereckim doskonale wpisują się w Układ między Rzecząpospolitą Polską a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną o dobrym sąsiedztwie, solidarności i przyjacielskiej współpracy sporządzonego w Krakowie, dnia 6 października 1991 roku oraz Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy transgranicznej sporządzonego w Warszawie, dnia 8 września 1994 roku. Potrzeba pogłębiania i wzmacniania stosunków polsko - czeskich na szczeblu regionalnym uzasadnia celowość podpisania umowy z korzyścią dla obu stron.”

Do podpisania umowy doszło podczas uroczystej sesji. – Pamiętam, kiedy dawno temu przy okazji organizacji Lubuskiego Lata Filmowego zawoziłam do Łagowa czeskie filmy. I o to właśnie chodzi w naszej współpracy, żeby relacje partnerskie zawierały ze sobą różne środowiska, żeby realizowane były prawdziwe partnerskie projekty przez przedszkola, szkoły, uniwersytety, ale także wymieniały swoje doświadczenia organizacje okołobiznesowe, gospodarcze i pracodawców – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. – Na pewno czasem nasi przyjaciele w Czechach inaczej widzą rzeczywistość i my możemy czerpać od nich, a oni od nas. Dlatego wyjeżdżamy na misje zagraniczne, dlatego pielęgnujemy współpracę międzynarodową. Gratuluję panu Hetmanowi Krajowi Libereckiemu tego jak się jego region wspaniale rozwija. Liczę na to, że z naszymi partnerami będziemy się spotykać kilka razy w roku, bo jest nam do siebie po prostu blisko.

Głos zabrał także członek zarządu woj. lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak, który w zarządzie odpowiada za współpracę międzynarodową. – Przyświeca nam idea, którą dawno temu wyrazili mądrzy politycy: nie szukajmy wrogów blisko, a przyjaciół daleko – powiedział. – Kraj Liberecki leży blisko, a niebawem, po ukończeniu trasy ekspresowej S3, będzie jeszcze bliżej, dojazd będzie dużo łatwiejszy. Kraj Liberecki wciąż jest u nas stosunkowo słabo znany, mimo iż leży on w kraju Unii Europejskiej graniczącym z Polską, dlatego zaproponowałem pani marszałek cykl spotkań z panem hetmanem, abyśmy mogli poszerzyć nasze zainteresowania i współpracę zarówno samorządową, jak i gospodarczą i kulturalną.

Przygotowania do podpisania umowy partnerskiej trwały od listopada ub. r., kiedy to delegacja woj. lubuskiego z udziałem m.in. przewodniczącego Sejmiku Czesława Fiedorowicza odwiedziła Kraj Liberecki. Szczególnie duże zainteresowanie władz czeskiego regionu wzbudził Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Zielonej Górze oraz połączenia komunikacyjne, w tym autobusy elektryczne. Oscar Mužiček dyrektor Libereckiej Regionalnej Izby Gospodarczej opowiadał wówczas o głównych gałęziach przemysłu libereckiego, zachęcał do współpracy instytucji otoczenia biznesu. Hetman Martin Půta wraz z Jaroslavem Zámečnikiem dyrektorem Euroregionu Nisa zaproponowali również, by w celu zwiększenia efektywności powołać mieszane grupy robocze do wybranych dziedzin współpracy.

Galeria zdjęć

Kraj Liberecki regionem partnerskim Lubuskiego

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!