Szczegóły aktualności:

Wspólnie o Funduszach Europejskich

Małgorzata Tramś-Zielińska | Fundusze unijne | 25-06-2018

„Wspólnie o Funduszach Europejskich” to konkurs dla organizacji pozarządowych, partnerów społeczno-gospodarczych i władz miejskich na najlepsze inicjatywy informujące o możliwościach korzystania ze środków unijnych.

Resort chce zidentyfikować najlepsze inicjatywy i włączyć się w ich organizację poprzez granty w wysokości do 24 tys. zł oraz udostępnienie materiałów informacyjnych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Zwycięskie inicjaty mają dotrzeć z ofertą Funduszy Europejskich do różnych grup docelowych m.in. do przedsiębiorców, osób młodych, start-upów, osób wracających na rynek pracy, nieaktywnych zawodowo, osób dorosłych zainteresowanych nabyciem lub rozwinięciem posiadanych kompetencji, w tym zagrożonych wykluczeniem cyfrowym czy osób z niepełnosprawnościami.

Wydarzenia muszą zostać zrealizowane do końca października 2018 r.

Nabór wniosków trwa do 29 czerwca 2019 r.

Oferty można składać w wersji elektronicznej na adres: promocja@miir.gov.pl z dopiskiem: Oferta na konkurs „Wspólnie o FE”.

Szczegółowe informacje o konkursie są zawarte na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/wspolpraca-z-mediami-i-partnerami-spoleczno-gospodarczymi/rusza-konkurs-grantowy-ministerstwa-inwestycji-i-rozwoju-wspolnie-o-funduszach-europejskich/

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!