Szczegóły aktualności:

Forum Rzeczników Funduszy Europejskich

Michał Iwanowski | Warte uwagi | 27-06-2018
22-23 czerwca br. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zorganizował I Ogólnopolskie Forum Rzeczników Funduszy Europejskich. Uczestnikami forum byli rzecznicy z urzędów marszałkowskich polskich regionów oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W pierwszym dniu goście wzięli udział w Media Trip zorganizowanym w ramach obchodów Święta Odry 2018r. Podczas tej "odrzańskiej wyprawy" spotkali się z Elżbietą Anną Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego oraz z przedstawicielami mediów. W drugim dniu przeprowadzono dla uczestników forum szkolenie z zakresu współpracy z mediami i kreowania wizerunku urzędu i urzędnika.
Michał Iwanowski, Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego omówił rolę mediów w informowaniu o funduszach europejskich. W szczególności zwrócił uwagę na kryteria ujmowania tematów związanych z funduszami unijnymi, tj. użyteczność (przydatność poszczególnych projektów dla beneficjentów startujących w konkursach i korzyści dla beneficjentów ostatecznych), transparentność (jasność procedur, uspołecznienie procesów decyzyjnych, sprawiedliwość podziału środków), strategiczność (zgodność wydatkowania środków z ogólnym interesem publicznym i rozwojem całego regionu, proporcjonalność podziału środków).
Z kolei Radosław Wróblewski, lubuski Rzecznik Funduszy Europejskich przedstawił kwestie dotyczące kreowania wizerunku urzędnika/rzecznika funduszy europejskich. Zwrócił uwagę na konieczność współpracy z różnymi podmiotami, zarówno wewnątrz urzędu, jak i poza nim. Wskazał potrzebę opracowania konkretnego przesłania dla danej grupy odbiorców mającego na celu wyjaśnienie pracy rzecznika. Scharakteryzował uwarunkowania tworzenia wizerunku i możliwości oddziaływania na nie. Omówił także zasady wystąpień publicznych oraz podzielił się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!