Szczegóły aktualności:

Animacje na pikniku zdrowia

Marzena Toczek | Tryb pozakonkursowy | 26-06-2018
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gorzowie Wlkp. złożyło do Departamentu Ochrony Zdrowia UMWL w trybie pozakonkursowym ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w włączeniem społeczności niepełnosprawnej podczas Lubuskiego Pikniku Zdrowia i Profilaktyki, realizowane w okresie od 9 lipca 2018 r. do 31 lipca 2018r.
Stowarzyszenie w ramach realizacji zadania planuje organizację podczas Lubuskiego Pikniku Zdrowia i Profilaktyki różnorodnych animacji, które poprzez rozrywkę mają na celu  integrację społeczeństwa dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi, w tym niepełnosprawnymi intelektualnie, utrwalenie dotychczasowej oraz nabycie nowej wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia.
Zabawy będą prowadzone przez trzech animatorów, z których każdy będzie miał do pomocy osobę wspierającą. W ramach zadania odbywać się będą min: konkurencje sportowe, malowanie twarzy, zabawy w piasku kinetycznym, zabawy z chustą animacyjną.
Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 26 czerwca br. pozytywnie rozpatrzył ofertę Stowarzyszenia Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gorzowie Wlkp. i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 2.000 zł.

Szczegóły na BIP: TUTAJ

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!