Szczegóły aktualności:

Podpisanie umowy na kształcenie zawodowe

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 29-06-2018

Dzięki umowie, podpisanej dziś (29.06) w Urzędzie Marszałkowskim przez członek zarządu Alicję Makarską i starostę słubickiego Marcina Jabłońskiego, w powiecie słubickim zostanie zrealizowany projekt związany z rozwojem infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego. Obejmuje on modernizację hali warsztatowej oraz sal do nauki. Całkowita wartość zadania wynosi ponad 1 mln zł (dofinansowanie to kwota 862 tys. zł).

W ramach modernizacji budynku planuje się wykorzystanie istniejących sal i dostosowanie ich do pracowni oraz warsztatów szkolnych dla zawodu  technik architektury krajobrazu. Program użytkowy obejmuje m.in.: halę z dwoma stanowiskami dydaktycznymi, pracownie, zaplecze sanitarne i magazynowe. Do praktycznej nauki zawodu wykorzystywane będą również korytarze. Zostaną na nich zamontowane np. tablice magnetyczne służące do planowania podczas praktycznych zajęć.  Podpisana umowa zakłada także stworzenie sali demonstracyjnej dla kierunków gastronomicznych i hotelarskich.

Celem głównym projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego. Chodzi m.in. o dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.  

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!