Szczegóły aktualności:

Lubuskie szpitale bez wsparcia ministerstwa

Łukasz Chybiński | Wydarzenia | 06-07-2018

Nie ma zgody Ministra Inwestycji i Rozwoju na dofinansowanie środkami z budżetu państwa priorytetowych projektów realizowanych w lubuskich szpitalach. Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego resort zobowiązał się do przekazania na realizację projektów w ramach RPO, środków w celu sfinansowania wkładu krajowego. O przeznaczeniu pieniędzy decyduje zarząd województwa, musi jednak uzyskać zgodę ministra. Zgody nie ma.

Projekty strategiczne dla regionu ujęte w Kontrakcie Terytorialnym, czyli budowa Ośrodka Radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. oraz budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze, traktowane są priorytetowo, jednak ministerstwo nie wyraziło zgody na ich dofinansowanie. Niestety po raz kolejny Minister Rozwoju odmówił, podtrzymując swoją wcześniejszą decyzję. Tym samym zablokowano możliwość planowanego rozszerzenia zakresu rzeczowego inwestycji szpitala w Gorzowie Wlkp. o budowę oddziału hematologii w szpitalu w Gorzowie Wlkp.

Marszałek Elżbieta Anna Polak komentuje: - Na podstawie Kontraktu Terytorialnego, Minister Rozwoju jest zobowiązany do finansowania z budżetu państwa wkładu krajowego naszych lubuskich projektów strategicznych. Pomimo tego, że kluczowymi inwestycjami dla lubuskiego w tej perspektywie są budowa Centrum Matki i Dziecka w Zielonej Górze i Radioterapii w Gorzowie, Minister Infrastruktury i Rozwoju odmówił przekazania 7,58 mln. zł. Ta decyzja oznacza konieczność wygospodarowania w naszych szpitalach lub z budżetu województwa większych środków. Tak ważne dla zdrowia i życia inwestycje realizujemy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i środków własnych. Bardzo liczyliśmy na to wsparcie. Wygląda na to, że minister wie lepiej jakie są lubuskie priorytety.

Przypomnijmy, że w styczniu br. zarząd województwa zawnioskował do Ministra Inwestycji i Rozwoju o wyrażenie zgody na przekazanie ze środków budżetu państwa kwoty 7,58 mln PLN w ramach RPO-L2020, na utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze. Minister Inwestycji i Rozwoju nie znalazł uzasadnienia, gdyż w jego opinii (nie mającej potwierdzenia w zapisach Kontraktu Terytorialnego) takie rozwiązanie zmniejszy udział środków UE kosztem środków budżetu państwa. Jednakże zarząd województwa wnioskował o zmniejszenie udziału środków własnych szpitala kosztem środków budżetu państwa i był to kolejny wniosek zarządu województwa. Na wcześniejszy wniosek minister wyraził zgodę.

Po odmownej decyzji w sprawie projektu szpitala w Zielonej Górze, zarząd województwa w dniu 13 marca 2018 r. zwrócił się do Ministra Inwestycji i Rozwoju o dofinansowanie innego projektu strategicznego dla województwa, również ujętego w Kontrakcie Terytorialnym dot. utworzenia Ośrodka Radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.

Minister Inwestycji i Rozwoju  poinformował w dniu 17 kwietnia br., iż w jego opinii dofinansowanie tego projektu środkami budżetu państwa nie jest zasadne, wskazując, że umowa na realizację tego projektu już została zawarta. Zarząd województwa nie zgodził się z decyzją ministra informując, że zapisy Kontraktu Terytorialnego nie nakładają na regiony obowiązku występowania do ministra z wnioskiem o wyrażenie zgody na dofinansowanie środkami z budżetu państwa przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, wskazują jedynie na możliwość uzyskania takiej zgody na tym etapie, tym bardziej, że resort ds. rozwoju wcześniej taką zgodę wyrażał (na realizację projektów drogowych, w ramach którym umowy były już podpisane).

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!