Szczegóły aktualności:

Lubuskie stolice ze śladowym bezrobociem

Marzena Toczek | Wydarzenia | 09-07-2018

2,5 proc. w Gorzowie Wlkp. oraz 3,3 proc. w Zielonej Górze – na takim poziomie utrzymuje się stopa bezrobocia dla lubuskich stolic. To dużo mniej niż krajowy wskaźnik, który w maju wyniósł 6,1 proc. Takie dane przedstawiło Życie Regionów na podstawie informacji z GUS. - Tak dobrze w Lubuskiem nie było jeszcze nigdy! – to wynik konsekwentnych i przewidywalnych działań samorządu, który jest rzeczywistym kreatorem rozwoju regionalnego – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Marszałek podkreśla, że wsparcie przedsiębiorców doprowadziło nie tylko do spadku bezrobocia. Poszybowały także inne wskaźniki gospodarcze. - Poprawiliśmy dynamikę wzrostu PKB z 29 mld zł 10 lat temu do 41 mld zł obecnie. Nasze firmy eksportują do wielu krajów świata, a bezrobocia praktycznie nie ma. Naszym deficytem była niska płaca w regionie. Teraz to się zmieniło: 10 lat temu średnia miesięczna płaca wynosiła 2.200 zł teraz jest to 4.200 zł i jesteśmy w połowie ogólnokrajowej stawki – wyjaśnia.

Skoro problem bezrobocia w Lubuskiem praktycznie nie istnieje, zarząd województwa podjął działania mające na celu wsparcie innych obszarów problemowych związanych z polityką społeczną, jak choćby problem starzejącego się społeczeństwa. Władze regionu podjęły działania mające na celu przesunięcie środków unijnych z zadań z zakresu walki z bezrobociem na wykluczenie społeczne. - Mamy rynek pracownika, więc działania w tym obszarze nie potrzebują już tak dużego wsparcia. Negocjowaliśmy więc z Komisją Europejską, która podzieliła nasze zdanie, że nie możemy walczyć z bezrobociem, którego nie ma. Trzeba być elastycznym i monitorować sytuację gospodarczą. Teraz potrzebujemy środków na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu szczególnie osób starszych. Potrzebne są domy opieki i dzienne domy pobytu. To jest odpowiedź na problem starzejącego się społeczeństwa – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!