Szczegóły aktualności:

Pakiet dla miast średnich – projekty taborowe dla lubuskich beneficjentów

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 12-06-2018
Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach Pakietu dla średnich miast, ogłosiło nabór konkursowy ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, w ramach którego po raz pierwszy o dofinansowanie będą mogły ubiegać się miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze. W naborze mogą wystartować: Nowa Sól, Żary, Żagań, Świebodzin, Międzyrzecz i Słubice.

W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty taborowe obejmujące:

1. Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania,

2. Zakup nowych trolejbusów wyposażonych w niezależne elektrochemiczne źródło zasilania wraz z niezbędną infrastrukturą.

Konkurs został ogłoszony 4 czerwca 2018 r., a nabór wniosków odbędzie się w terminie od 14 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. Na dofinansowanie projektów w ramach konkursu przewidziane zostało 300 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w dni robocze w terminie od 14 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. w kancelarii CUPT, w godzinach jego pracy (8:15-16:15), pod adresem następującym adresem: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, plac Europejski 2, 00–844 Warszawa, w formie papierowej wraz z wersją elektroniczną, zgodnie z Regulaminem konkursu, lub przesłać listem poleconym na wyżej wymieniony adres z dopiskiem na kopercie: „wniosek o dofinansowanie do konkursu nr „POIiŚ.6.1/1/18”.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa jest zawarta pod adresem: https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1181-ogloszenie-konkursu-w-dzialaniu-6-1-rozwoj-publicznego-transportu-zbiorowego-w-miastach

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!