Szczegóły aktualności:

Warszawa: Spotkanie z przedstawicielami PLL LOT

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 10-07-2018

Członek zarządu Alicja Makarska spotkała się wczoraj (10 lipca) z Prezesem PLL LOT Rafałem Milczarskim. Celem spotkania było omówienie obecnego stanu realizacji połączeń lotniczych między wojeództwem lubuskim a Warszawą oraz przyszłość połączeń od 2019 r. W ramach rozmów dyskutowano także o wspólnych działaniach promujących lubuskie lotnisko i połączenia oferowane przez PLL LOT.

W trakcie spotkania dokonano przeglądu dotychczasowej współpracy Województwa Lubuskiego z PLL LOT oraz przekazano sugestie i uwagi mające na celu dalsze usprawnianie współpracy. Członek zarządu Alicja Makarska skupiła się na analizie przyszłych potrzeb mieszkańców województwa lubuskiego związanych z komunikacją lotniczą. Podkreśliła jak ważna jest lotnicza dostępność komunikacyjna pod kątem rozwoju społecznego i gospodarczego regionu. Omówiono również terminy następnych spotkań dotyczących wsparcia PLL LOT w zakresie ustanowienia od 2019 r. obowiązku użyteczności publicznej dla trasy lotniczej między Zieloną Góra a Warszawą.

W pierwszym półroczu 2018 r. z lubuskiego lotniska Zielona Góra skorzystało ponad 12 tys. pasażerów i zanotowano dwukrotny wzrost pasażerów w stosunku do pierwszego półrocza z 2017 r. Od 2019 r. w związku z licznymi nowymi kolejowymi projektami infrastrukturalnymi i komunikacyjnymi przewidywany jest dalszy wzrost ilości obsługiwanych pasażerów na lotnisku Zielona Góra w Babimoście.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!