Szczegóły aktualności:

Konsultacje społeczne Programu Rozwoju Innowacji

Dariusz Nowak | Wydarzenia | 11-07-2018

Czekamy na opinie Lubuszan dotyczące projektu zmian w Programie Rozwoju Innowacji. Konsultacje społeczne dokumentu potrwają od 11 lipca do 15 sierpnia. Do PRI zostały wprowadzone nowości dotyczące systemu wdrażania i zarządzania. - Budowanie regionu innowacyjnego i konkurencyjnego to nasze priorytety. Dlatego rozwijamy sektor kosmiczny oraz skupiamy się na zdrowiu i jakości życia - wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.

 

 

 

 

Z uwagi na stały rozwój technologii w województwie lubuskim pojawiła się potrzeba rozszerzenia Specjalizacji 3 – Innowacyjny przemysł – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ o zapisy dotyczące sektora kosmicznego. Uzupełnieniu ulegnie również Specjalizacja 2 - Zdrowie i jakość życia – EKO-ROZWÓJ w zakresie innych branż wspomagających tj. o medycynę kosmiczną. Rozwojem tej dziedziny w województwie lubuskim zainteresowane są Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Zielonogórski oraz podmioty gospodarcze. Dodajmy, że planowane zapisy dokumentu nie zmieniają jego charakteru oraz celów strategicznych.

Uwagi dotyczące PRI będzie można zgłaszać w terminie od 11 lipca do 15 sierpnia 2018 r. za pomocą formularza zgłaszania uwag. PRI wraz z formularzem jest dostępny na stronie www.rpo.lubuskie.pl. Z dokumentem będzie można się również zapoznać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Chrobrego 5, pokój C.03, 65-043 Zielona Góra.

Przypomnijmy, że PRI związanym jest z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!