Szczegóły aktualności:

Konkurs: Transgraniczna Aktywność Sportowa i Rekreacyjna

Łukasz Chybiński | Warte uwagi | 01-08-2018

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie oraz Powiat Sprewa – Nysa ogłaszają konkurs pod hasłem: „Transgraniczna Aktywność Sportowa i Rekreacyjna” - na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną pod sport lub rekreację w województwie lubuskim i powiecie Sprewa-Nysa.

 

Celem konkursu jest kształtowanie nowoczesnego i innowacyjnego wizerunku regionu poprzez propagowanie najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych oraz promocja rozwiązań tworzących nową jakość przestrzeni w województwie lubuskim i Powiecie Sprewa-Nysa. Przedmiotem Konkursu są zagospodarowane przestrzenie publiczne (zespoły obiektów, terenów zieleni, akwenu wraz z otoczeniem itp.) z przeznaczeniem pod sport i rekreację zrealizowane przez dowolny podmiot, cechujące się wysoką wartością społeczną, kulturową, ekologiczną, organizacyjną oraz marketingową.

Konkurs ma charakter otwarty, ograniczony do realizacji spełniających wymagania regulaminowe.

Miejsce naboru zgłoszeń: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego
w Drzonkowie, ul. Drzonków-Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra lub wosir@drzonkow.pl

Termin naboru zgłoszeń upływa dnia 10 sierpnia 2018 r.

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas międzynarodowej konferencji na temat planowania przestrzeni publicznej pod sport i rekreację, która odbędzie się w dniu 13 września 2018 r. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie.

Szczegółowe zasady konkursu określa regulamin, a dodatkowych informacji udziela współorganizator konkursu (WOSiR Drzonków, tel. 68.321.43.44, wosir@drzonkow.pl).                                              

Plakat informacyjny

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!