Szczegóły aktualności:

Lipcowa sesja

Paweł Tyl | TOP | 17-07-2018
18 lipca br. o godz. 14:00 w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze rozpocznie się XLVIII sesja Sejmiku. Radni dyskutować będą m.in. o Systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej oraz realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 r.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XLVIII zwyczajnej sesji Sejmiku.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Wnioski i interpelacje.
4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
5. System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej – „sieć szpitali"  - wykonanie ryczałtu w lubuskich szpitalach.
6. Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2017 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Gubińskie Mokradła”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej, położonej w Zaborze.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zbąszynek prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie budowy ścieżki rowerowej od miejscowości Kosieczyn do miejscowości Chlastawa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 302.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Lubuskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029.
14. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad XLVIII sesji Sejmiku.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!