Szczegóły aktualności:

Projekty, które zmienią lubuską wieś

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 27-07-2018

650 tys. zł na 70 projektów. Dziś w urzędzie marszałkowskim odbyła się konferencja prasowa, podczas której wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn przedstawił wyniki konkursu "Lubuska Odnowa Wsi". Dofinansowanie otrzyma 11 Ochotniczych Straży Pożarnych, 4 fundacje oraz 55 stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych.

W konferencji uczestniczyli również: Dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze - Elżbieta Polak oraz Arkadiusz Dąbrowski – dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn omówił wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w obszarze rozwoju obszarów wiejskich na działanie „Lubuska Odnowa Wsi”, wynikające z „Wojewódzkiego Programu Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.”.  - Do urzędu marszałkowskiego wpłynęło 206 ofert na kwotę ponad 1,8 mln zł. Ochotnicze Straże Pożarne złożyły 40 ofert (20 proc.), fundacje 17 (8 proc.), a stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe 149 (72 proc.)  Na etapie oceny formalnej odpadło 68 ofert, a 16 nie uzyskało minimalnej ilości 60 punktów. 52 oferty uzyskały powyżej 60 punktów, ale nie zmieściły się w limicie – mówił wicemarszałek.

Wiele zadań dotyczy aktywnych form wypoczynku, m.in. Stowarzyszenie „Miłośników Dobrosułowa” będzie realizowało projekt pn. „Rozwój turystyki i rekreacji w m. Dobrosułów”, a Stowarzyszenie „Ochronić wspomnienia” z Tarnawy Krośnieńskiej zadanie ph. „Mieszkańcy grają”. „Bądź jak Lewandowski” to projekt, przygotowany przez Stowarzyszenie „Borowik” na Rzecz Pomocy Publicznej Szkole Podstawowej w Borowie Wielkim.

Z wielu projektów skorzysta młodzież. Związek Młodzieży Wiejskiej Województwa Lubuskiego będzie integrował młodzież na obszarach wiejskich, w Radoszynie powstanie miejsce rekreacji dla dzieci i młodzieży. Nie zapomniano o seniorach, Kargowski Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymał wsparcie aktywizację fizyczną, umysłową i kulturalną seniorów.

Dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze  Anna Polak wyraziła zadowolenie, że 11 jednostek OSP otrzyma wsparcie. Jak podkreślała Ochotnicze Straże Pożarne realizują wiele zadań m.in. edukują mieszkańców, aktywizują młodzież tworząc drużyny, kultywują tradycje i dbają o historię. - Przykładem może być projekt OSP w Starym Strączu, która za uzyskane dofinansowanie planuje renowację zabytkowej pożarniczej sikawki konnej. Natomiast OSP Lubięcin zrealizuje zadanie pn. „Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony środowiska, jak i udzielania pierwszej pomocy” – mówiła dyrektor.

Dyrektor Biura Elżbieta Polak zwróciła uwagę na projekt OSP Jargoniewice, niezwykle dynamicznej jednostki, która otrzymała wsparcie na zadanie pn. ”Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców województwa lubuskiego poprzez odnajdywanie osób zaginionych z użyciem psów ratowniczych.      

Dzięki dofinansowaniu Ochotnicze Straże Pożarne wzbogacą się o różne elementy wyposażenia oraz nowe umundurowanie.         

Jak podkreślał Arkadiusz Dąbrowski – dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zainteresowanie konkursem było ogromne. – Jest rekomendacja, aby to działanie było kontynuowane w 2019 r. Planujemy jednak zorganizować cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów zainteresowanych, gdyż nie wszyscy mają doświadczenie w przygotowaniu wniosków – mówił dyrektor A. Dąbrowski. Podczas konferencji przedstawił także kryteria ocen.          

Zobacz pełną listę dofinansowanych projektów  

Galeria zdjęć

Lubuska Odnowa Wsi - konferencja prasowa

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!