Szczegóły aktualności:

Z bonem po innowacje!

Dariusz Nowak | Wydarzenia | 09-08-2018

W Urzędzie Marszałkowskim podpisano dziś (09.08) umowę na dofinansowanie projektu „Z bonem po innowacje 2.0!”. Zakłada on przyznanie bonów dla MŚP na realizację m.in. prac B+R oraz usług innowacyjnych. Podpisy pod dokumentem złożyli członek zarządu Alicja Makarska i Jerzy Korolewicz – Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp., która odpowiada za realizację zadania.

Wartość dofinansowania projektu to blisko 5 mln zł. W ramach zadania zostanie udzielonych minimum 50 grantów. Bon na innowacje może być udzielony na pokrycie kosztów usługi obejmującej:

- przeprowadzenie prac B+R,

- wdrożenie nabytych prac B+R,

- opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii odnoszących się bezpośrednio do przedmiotu działalności przedsiębiorstwa,

- uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub nabycie tych praw,

- doradztwo w zakresie procedury ochrony praw własności przemysłowej,

- doradztwo w zakresie usprawnienia zarządzania,

-doradztwo w zakresie internacjonalizacji w tym przygotowanie strategii rozwoju działań eksportowych,

- doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej.

Dodajmy, że jest to 4 umowa o dofinansowanie podpisana w ramach typu III Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, w tym 2 podpisana z ZIPH w Gorzowie Wlkp. W ramach tego Działania rozwijane są zaawansowane, wyspecjalizowane i udoskonalone usługi doradcze Instytucji Otoczenia Biznesu, dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw, poprzez zastosowanie mechanizmów popytowych, takich jak bony dla MŚP.

Zapisz się do naszego newslettera!