Szczegóły aktualności:

„Autostrada wstydu” do przebudowy

Łukasz Chybiński | Wydarzenia | 10-08-2018

Dobra wiadomość, nie tylko dla lubuskich kierowców. Południowa jezdnia A18, określana mianem „autostrady wstydu” zostanie przebudowana. Prace mają ruszyć w 2019 roku i będą finansowane ze środków krajowych. Marszałek województwa, Elżbieta Anna Polak kilkukrotnie interweniowała w sprawie wieloletnich zaniedbań na trasie Olszyna – Golnice. W 2016 roku Sejmik Województwa przyjął stanowisko ws. inicjatywy przebudowy autostrady, które trafiło m.in. do Prezesa Rady Ministrów RP.

Droga A18 biegnie przez woj. lubuskie i dolnośląskie, od granicy z Niemcami Olszyna–Forst (łączy się tutaj z niemiecką A15 w kierunku Berlina), przez obszar Borów Dolnośląskich aż do węzła Krzyżowa k. Bolesławca, gdzie łączy się z autostradą A4. Odcinek od granicy Polski do węzła Krzyżowa ma długość ok. 78 km. Południowa jezdnia A18 została wybudowana jeszcze w latach 30 XX wieku. Stan techniczny nawierzchni jezdni południowej na trasie Olszyna – Golnice jest zły. Na całym odcinku występują spękania podłużne i poprzeczne, a także wykruszenia i ubytki w płytach betonowych, co jest odczuwalne podczas podróży. Nawierzchnia jest niejednorodna, ponieważ najbardziej zniszczone płyty betonowe pokryto masą bitumiczną - czytamy na stronach ministerstwa.

Przebudowa południowej jezdni A18 ruszy w 2019 roku, finansowana będzie ze środków krajowych. Chodzi o budowę ponad 70 km nowej jezdni autostrady, w podziale na odcinki:

• w. Olszyna – do km 11+860 (11,2 km);
• od km 11+860 – w. Żary (12,04 km);
• w. Żary – do km 33+760 (9,9 km);
• od km 33+760 – gr. województwa (16,24 km);
• gr. województwa – w. Golnice (21,5 km).

Zakres zadania polegającego na przebudowie autostrady A18 na odcinku w. Olszyna – w. Golnice (przebudowa jezdni południowej) obejmuje m.in.:
• dostosowanie istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady,
• budowę Miejsc Obsługi Podróżnych,
• modernizację węzłów autostradowych,
• budowę dwóch dróg powiatowych, budowę dróg poprzecznych i podłużnych (dojazdowych),
• budowę Obwodu Utrzymania Autostrady,
• budowę systemów utrzymania i zarządzania autostradą,
• budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej,
• budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska (w tym przejść dla zwierząt), zabezpieczenie terenów rolnych i leśnych,
• ochronę dóbr kultury.

Ogłoszenie postępowania przetargowego dla pierwszych odcinków A18 jest planowane jeszcze w 2018 r. Oddanie do ruchu poszczególnych odcinków południowej jezdni A18, z uwagi na różny stopień zaawanasowania prac przygotowawczych, jest planowane w latach 2021–2023.

Zapisz się do naszego newslettera!