Szczegóły aktualności:

Marszałek odpowiada na apel

Michał Iwanowski | Wydarzenia | 10-08-2018

W związku z apelem skierowanym do instytucji publicznych regionu lubuskiego, w tym marszałka woj. lubuskiego, przez organizacje i stowarzyszenia społeczne i ekologiczne, publikujemy odpowiedź marszałek woj. lubuskiego Elżbiety Anny Polak na apel o wstrzymanie decyzji wójta gminy Trzebiechów dot. wycinki alei drzew w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Sulechów – Konotop.

Odpowiedź na apel o wstrzymanie decyzji wójta gminy Trzebiechów dot. wycinki alei drzew w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Sulechów – Konotop

 

Każda ingerencja człowieka w przyrodę, nawet jeśli podyktowana jest inwestycjami publicznymi poprawiającymi jakość życia, musi być bezwzględnie konsultowana z mieszkańcami oraz wyczerpująco i racjonalnie uzasadniona. W mojej ocenie, decyzja wójta gminy spełniła wszystkie te wymogi. Decyzja była konsultowana z mieszkańcami gminy i konserwator zabytków. Wójt gminy z pracownikami odwiedzili prawie 1.000 domów i mieszkań, prosząc o wyrażenie swojej opinii w tej sprawie na piśmie. Ponad 90 proc. mieszkańców opowiedziała się za przebudową drogi na 278 i związaną z tym wycinką alei drzew w ciągu tej drogi.

Również uzasadnienie tej decyzji jest w pełni racjonalne. Jestem za ochroną przyrody, ale w granicach rozsądku. Z argumentów przytaczanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich wynika, że drzewa w ciągu drogi 278 stanowią jedno z istotnych zagrożeń, przyczyniające się rokrocznie do wypadków, również śmiertelnych w skutkach. Drzewa naruszają skrajnię drogi, co zwiększa ryzyko wypadków. Zgodnie z przepisami, droga musi mieć sześć metrów szerokości, a istniejąca aleja drzew nie pozwalała na bezkolizyjne zachowanie tych parametrów. Modernizacja tej drogi nie byłaby możliwa w tak wąskim zakresie, na jaki pozwalały istniejące drzewa.

Ponadto stan zdrowotny wielu okazów był zły (próchnica w pniu, posusz w koronie). Z ekspertyz przeprowadzonych przez ZDW wynikało, że drzewa chore stanowiły 70 proc. spośród tych, rosnących przy drodze 278. Wycince drzew w alei będą towarzyszyć nasadzenia nowych, z zachowaniem odpowiednich odległości od skrajni drogi.

Droga nr 278 została więc przeznaczona do modernizacji, mimo wielu innych potrzeb inwestycyjnych na drogach całego regionu, ponieważ jej realizacja została społecznie zaakceptowana, a jej stan zagrażał życiu i zdrowiu użytkowników. Decyzja wójta w tej sprawie z dnia 5 czerwca 2017 r. jest prawomocna, bo nie została uchylona przez organ nadzoru. Wykonawca został wybrany, dlatego wszelkie działania zmierzające do  wstrzymania inwestycji są mocno spóźnione. Podmiot, który wstrzymałby inwestycję na tym etapie, naraziłby się na koszty odszkodowań z tytułu roszczeń wykonawcy.

Elżbieta Anna Polak

(-)

Marszałek Województwa Lubuskiego

Zapisz się do naszego newslettera!