Szczegóły aktualności:

Program in vitro - rusza konkurs na realizatora

Marzena Toczek | Zdrowie | 30-08-2018

Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Program polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego" i ogłosił konkurs, którego celem jest wyłonienie podmiotu realizującego program. Na oferty czekamy do 14 września! - Dajemy szansę lubuskim parom, które borykają się z problemem niepłodności. Chcemy poprawiać dostępność do tej metody, bo nie jest to tanie leczenie – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Zarząd województwa zdecydował o uruchomieniu pilotażowego programu dofinansowania procedury zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. Na ten cel przeznaczył 100 tys. zł. Maksymalne możliwe dofinansowanie do 5 tys. zł. W ramach przygotowań przeprowadzona została szczegółowa diagnoza. Dane statystyczne wskazują, że z problemem bezpłodności zmaga się w Polsce 20% młodych par. W Lubuskiem 15%. Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreśla, że od kilku lat ten problem w Polsce narasta. - W latach 2013 - 2016 rząd finansował procedurę in vitro, ale niestety od dwóch lat Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje takiego programu leczenia. Uważamy, że jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia w naszym województwie europejskich standardów. Chcemy poprawiać dostępność do tej metody dla wszystkich, bo nie jest to tanie leczenie. Kosztuje od 8 do 12 tys. zł. – wyjaśnia marszałek.

Realizacja Programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2018 roku” polega na możliwości trzykrotnego skorzystania przez Uczestników Programu ze zindywidualizowanej procedury wspomaganego rozrodu. Procedura zapłodnienia pozaustrojowego powinna objąć wykonanie następujących czynności:

• przeprowadzenie kwalifikacji pary i wykonanie wymaganych ustawowo badań;

• stymulację mnogiego jajeczkowania i nadzorowanie jej przebiegu,

• punkcji pęcherzyków jajowych;

• znieczulenie ogólne podczas punkcji;

• zapłodnienie pozaustrojowe oraz nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;

• transfer zarodków do jamy macicy w cyklu stymulowanymi.

Uczestnikom Programu przysługuje możliwość dofinansowania do maksymalnej liczby 3 (trzech) prób. Natomiast różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury obejmującym: badania kwalifikujące, nadzór nad stymulacją mnogiego jajeczkowania, witryfikację zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, przechowywanie zarodków kriokonserwowanych, niezbędne badania wirusologiczne i innych chorób, koszty leków, ponoszą pacjenci. Do programu mogą przystąpić pary (niekoniecznie sformalizowane związki), w których wiek kobiety waha się w przedziale między 20, a 40 lat.

Szukamy  realizatora!

Realizatorem Programu, zgodnie z warunkami ustawowymi, może być ośrodek medyczny wspomaganej prokreacji i/lub centrum leczenia niepłodności wpisany przez Ministra Zdrowia do rejestru i/lub znajdujący się w wykazie centrów leczenia niepłodności prowadzonym przez Ministra Zdrowia, spełniający warunki określone przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 865) lub działający na podstawie zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia Programu Dostosowawczego, zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 865).

Realizatora obowiązują również poniższe wymagania:

  • udokumentowane stosowanie standardów i rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii;
  • raportowanie wyników leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego i stosowania metod wspomaganego rozrodu do European Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE) w ramach programu EIM-European IVF Monitoring;
  • udokumentowana współpraca z psychologiem posiadającym praktykę w dziedzinie psychologii leczenia niepłodności na terenie prowadzonej przez Realizatora działalności.

Oferty należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra z dopiskiem: Departament Ochrony Zdrowia Konkurs ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2018 roku” do dnia 14 września 2018 r.

Szczegółowe informacje umieszczone zostaną na BIP urzędu marszałkowskiego.

Zapisz się do naszego newslettera!