Szczegóły aktualności:

XLIX zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

Jarosław Rodziewicz | Sesje Sejmiku | 06-09-2018

17 września br. o godz. 11:00 odbyła się XLIX zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Sesja odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego – Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7.

Podczas sesji odbyło się uroczyste wręczenie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad XLIX zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej – „sieć szpitali"  - wykonanie ryczałtu w lubuskich szpitalach. ZOBACZ PREZENTACJĘ 
 4. Wnioski i interpelacje.
 5. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 6. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia za okres 01.01.2018 – 30.06.2018.
 7. Informacja Lubuskiego Kuratora Oświaty o organizacji roku szkolnego 2018/2019 w szkołach i placówkach oświatowych województwa lubuskiego.
 8. Informacja Zarządu Województwa Lubuskiego o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku.
 9. Informacja Zarządu Województwa Lubuskiego o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2018 roku: instytucji kultury, jednostek ochrony zdrowia, wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.
 10. Informacja na temat realizacji konkursu dotacji dla gmin województwa lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach projektu pn.: „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji", wspófinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
 11. Sprawozdanie z realizacji Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 za okres 2016-2017.
 12. Informacja dotycząca inwestycji na drogach wojewódzkich województwa lubuskiego – zadania realizowane ze środków RPO-Lubuskie 2020 oraz budżetu województwa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji „Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2018 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie robót budowlanych, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2018 roku na realizację zadań samorządu województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Santok prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Santok - Stare Polichno  w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 158.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie ,,Lasy Witnicko-Dzieduszyckie".
 20. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Zarządowi Okręgu Lubuskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zielonej Górze „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Janowi Kaniukowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Wacławowi Marculi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Adamowi Zegzuła „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Mariuszowi Baturze „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Andrzejowi Janowi Graczykowskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Halinie Zofii Kąkolewskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Aleksandrze Zeler-Marcjan „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Barbarze Weiser-Lada „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Zdzisławowi Stanisławowi Musiałowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Elżbiecie Zdrzałce „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Romanowi Maksymiakowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Towarzystwu Śpiewaczemu „Cantemus Domino" w Zielonej Górze „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Mirosławowi Kmiecikowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 36. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Monice Ewie Michalik „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 37. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Irenie Osos „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 38. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Ochotniczej Straży Pożarnej w Witnicy „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 39. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tadeuszowi Józefowi Skrzyczyńskiemu „Odznaki Honorowej  za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 40. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Zygmuntowi Adamowi Muszyńskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 41. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Mirosławowi Kamińskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 42. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Grzegorzowi Zyguła „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 43. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tomaszowi Furtakowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 44. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy radnemu.
 45. Przyjęcie protokołów z XLVII i XLVIII sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
 46. Sprawy różne.
 47. Zamknięcie obrad XLIX sesji Sejmiku.

Prezentacja do pkt 3 porządku obrad z NFZ ZOBACZ PREZENTACJĘ

Zapisz się do naszego newslettera!