Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 06-09-2018

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 14 września 2018 r. o godz. 10:15 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

 

Podczas posiedzenia członkowie Komisji omówili i zaopiniowali informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku, a także projekty uchwał w sprawach: obszaru chronionego krajobrazu o nazwie ,,Lasy Witnicko-Dzieduszyckie" i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego z siedzibą w Zielonej Górze.

Ponadto Komisja zapoznała się z informacją na temat realizacji konkursu dotacji dla gmin województwa lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach projektu pn.: "Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zapisz się do naszego newslettera!