Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 06-09-2018

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 14 września 2018 r. o godz. 10:15 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Podczas posiedzenia członkowie Komisji omówili i zaopiniowali informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego, a także informację o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. za I półrocze 2018 roku oraz projekty uchwał w sprawach: powierzenia Gminie Santok prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Santok - Stare Polichno w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 158, powierzenia Gminie Kargowa prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych dotyczącego budowy ciągu pieszo – rowerowego w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 32 – ul. Wolsztyńska z drogą wojewódzką nr 314 – ul. Zamieście w m. Kargowa w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Kargowa” oraz powierzenia i przyjęcia części zadania publicznego związanego z organizowaniem wojewódzkich przewozów pasażerskich.

Ponadto Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą inwestycji na drogach wojewódzkich województwa lubuskiego – zadań realizowanych ze środków RPO-Lubuskie 2020 oraz budżetu województwa, a także informacją na temat realizacji konkursu dotacji dla gmin województwa lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach projektu pn.: "Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zapisz się do naszego newslettera!