Szczegóły aktualności:

VII nabór wniosków projektowych w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020

Justyna Milian | Interreg | 06-09-2018

w dniu 6 września 2018 r. otwarty został VII nabór projektów w ramach Programu Współpracy Brandenburgia - Polska 2014 - 2020, nabór potrwa do 30 października 2018r.

Siódmy nabór wniosków projektowych w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

  • czas trwania naboru: 06.09.2018 – 30.10.2018
  • obejmuje II Oś Priorytetową (OP) Programu:

OP II Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport – priorytet inwestycyjny 7 c: Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych (w tym o obniżonej emisji hałasu) systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru: OP II środków EFRR 1.456.000,00

Kolejne nabory w ramach Programu planowane są na rok 2019 (luty Oś Priorytetowa IV)

Więcej informacji na temat Programu i naborów na stronie internetowej:  http://interregva-bb-pl.eu

Generator wniosków projektowych: https://kundenportal.ilb.de

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Zapisz się do naszego newslettera!