Szczegóły aktualności:

Większe wsparcie dla żłobków

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 11-09-2018

Po przeprowadzonej ocenie wniosków w konkursie dotyczącym wsparcia usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia, stwierdzono możliwość dofinansowania większej liczby projektów, które otrzymały pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów, przy jednoczesnym wykorzystaniu dostępnej alokacji w działaniu. - To ważne projekty, dzięki nowym miejscom w żłobkach, rodzice mogą wrócić do życia zawodowego lub utrzymać zatrudnienie – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

11 września br. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę dotyczącą zatwierdzenia zmienionego ogłoszenia oraz regulaminu konkursu w zakresie zmiany wysokości alokacji tj. zwiększenia całkowitej kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu, z 13 mln zł do 27 mln zł.  Informacja, jakie projekty otrzymały wsparcie zostanie zamieszczona na stronie urzędu po zakończeniu prac Komisji Oceny Projektów i rozstrzygnięciu konkursu.

Konkurs obejmował projekty dotyczące wsparcia usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia, poprzez tworzenie oraz rozwój żłobków i klubów dziecięcych, wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna, wsparcie istniejących form opieki nad dziećmi do lat 3 przyczyniających się do zwiększenia liczby miejsc.  

Konkurs dotyczy Działania 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.  

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!