Szczegóły aktualności:

Wrześniowa sesja Sejmiku

Małgorzata Tramś-Zielińska | Sejmik | 17-09-2018

W Sali Kolumnowej odbyła się XLIX zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Radni wysłuchali m.in. sprawozdania z realizacji Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 za okres 2016-2017 oraz informacji dotyczących inwestycji na drogach wojewódzkich. Podczas sesji odbyło się również uroczyste wręczenie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

 

W sesji uczestniczyło 29 radnych, a wśród gości byli m.in. Waldemar Sługocki, senator RP, Kazimierz Łatwiński, doradca wojewody lubuskiego, Jolanta Fedak, prezes lubuskiego PSL, Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz, lubuski wicekurator oświaty, Mariusz Herbut prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Oddziału NFZ w Zielonej Górze i Marek Wójcik, pełnomocnik zarządu Związku Miast Polskich do spraw legislacji.

W ramach interpelacji wiceprzewodniczący sejmiku Marek Surmacz zwrócił uwagę na dużą awaryjność szynobusów eksploatowanych przez spółkę Przewozy Regionalne, o czym pisała prasa lokalna. Ma to ma wpływ m.in. na bezpośrednie połączenie kolejowe Gorzów – Berlin. M. Surmacz pytał też co się dzieje w ramach realizacji inwestycji drogowej dotyczącej ruchu okrężnego między Gorzowem a Kostrzynem przy drodze do Krzeszyc. Radna Anna Chinalska wnioskowała o zmianę uchwały sejmiku z 10 kwietnia 2017 w sprawie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego; chodzi o umożliwienie prac modernizacyjnych na nieruchomości w Kosarzynie.

Radny Edward Fedko interweniował w sprawie budowy obwodnicy Trzeciela, planowanej wspólnie z zielonogórskim oddziałem GDDKiA. - Na spotkaniu uzgodniliśmy, że 80 proc. kosztów poniesie województwo, po 10 proc. powiat i gmina, a GDDKiA wybuduje rondo. Jeśli jednak wykup gruntów nie nastąpi w tym roku, to będzie zagrożony będzie termin realizacji inwestycji, której zakończenie zaplanowano na połowę roku 2022 – podkreślił E. Fedko.

Radna Grażyna Dereń interweniowała w sprawie punktu rehabilitacji w Lubniewicach, oraz ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 137, natomiast radny Wacław Maciuszonek w nawiązaniu do planowanego na 11-13 października Lubuskiego Kongresu Przedsiębiorczości, postulował, by wszystkie sprawy dotyczące przedsiębiorczości trafiały na komisję gospodarki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLIX zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej – „sieć szpitali"  - wykonanie ryczałtu w lubuskich szpitalach.
 4. Wnioski i interpelacje.
 5. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 6. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia za okres 01.01.2018 – 30.06.2018.
 7. Informacja Lubuskiego Kuratora Oświaty o organizacji roku szkolnego 2018/2019 w szkołach i placówkach oświatowych województwa lubuskiego.
 8. Informacja Zarządu Województwa Lubuskiego o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku.
 9. Informacja Zarządu Województwa Lubuskiego o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2018 roku: instytucji kultury, jednostek ochrony zdrowia, wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.
 10. Informacja na temat realizacji konkursu dotacji dla gmin województwa lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach projektu pn.: „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji", wspófinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
 11. Sprawozdanie z realizacji Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 za okres 2016-2017.
 12. Informacja dotycząca inwestycji na drogach wojewódzkich województwa lubuskiego – zadania realizowane ze środków RPO-Lubuskie 2020 oraz budżetu województwa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji „Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2018 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie robót budowlanych, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2018 roku na realizację zadań samorządu województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Santok prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Santok - Stare Polichno  w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 158.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie ,,Lasy Witnicko-Dzieduszyckie".
 20. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Zarządowi Okręgu Lubuskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zielonej Górze „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Janowi Kaniukowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Wacławowi Marculi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Adamowi Zegzuła „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Mariuszowi Baturze „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Andrzejowi Janowi Graczykowskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Halinie Zofii Kąkolewskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Aleksandrze Zeler-Marcjan „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Barbarze Weiser-Lada „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Zdzisławowi Stanisławowi Musiałowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Elżbiecie Zdrzałce „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Romanowi Maksymiakowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Towarzystwu Śpiewaczemu „Cantemus Domino" w Zielonej Górze „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Mirosławowi Kmiecikowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 36. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Monice Ewie Michalik „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 37. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Irenie Osos „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 38. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Ochotniczej Straży Pożarnej w Witnicy „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 39. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tadeuszowi Józefowi Skrzyczyńskiemu „Odznaki Honorowej  za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 40. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Zygmuntowi Adamowi Muszyńskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 41. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Mirosławowi Kamińskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 42. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Grzegorzowi Zyguła „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 43. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tomaszowi Furtakowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 44. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy radnemu.
 45. Przyjęcie protokołów z XLVII i XLVIII sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
 46. Sprawy różne.
 47. Zamknięcie obrad XLIX sesji Sejmiku.

 

Zapisz się do naszego newslettera!