Szczegóły aktualności:

Przeprawa promowa w Pomorsku czynna dłużej

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 14-09-2018
Przeprawa promowa w Pomorsku czynna dłużej fot. Krzysztof Kubasiewicz

Wychodząc naprzeciw lokalnej społeczności Zarząd Dróg Wojewódzkich oddał do użytku dostosowaną do kursowania poza porą dzienną przeprawę promową w Pomorsku przystosowaną do wydłużonych godzin pracy. 14 września br. w uroczystości wzięła udział członek zarządu Alicja Makarska.

Dzisiejsza uroczystość poprzedzona była czasochłonnym etapem przygotowawczym obejmującym m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, spełnienie warunków narzuconych przez Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, budowę oświetlenia i dostosowanie jednostki do żeglugi poza porą dzienną oraz dopełnienie formalności.

16 maja 2016 r. została zawarta umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu przez Gminy Sulechów i Czerwieńsk w formie dotacji celowej na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej dostosowania przeprawy promowej w ciągu DW 281 w Pomorsku do kursowania poza porą dzienną. Każda z gmin udzieliła dofinansowania stanowiącego 25% kosztów tej dokumentacji. Zostały przeprowadzone dwa postępowania na wyłonieniem projektanta. Dokumentacja dotycząca oświetlenia została wykonana przez Biuro Projektów i Ekspertyz Budownictwa Komunikacyjnego Zbigniewa Kokoszki z Zielonej Góry za kwotę 46.125,00 zł.

Kolejnym etapem w realizacji inwestycji była budowa oświetlenia. Ze względu na brak w pobliżu przeprawy promowej zasilania z sieci energetycznej, konieczne było przyjęcie rozwiązania alternatywnego tj. oświetlenia zasilanego panelami fotowoltaicznymi, wspomaganego akumulatorami. Dodatkowo ze względu na bliskość rzeki przewidziano możliwość demontażu oświetlenia w momencie wystąpienie niekorzystnych warunków hydrologicznych m.in. zagrożenia powodziowego. Przewidziano łącznie 14 sztuk lamp oświetleniowych tj. po 7 szt. zlokalizowanych po obu stronach rzeki wzdłuż dojazdów i przy wjazdach na prom.

Oświetlenie zostało zamontowane przez firmę OPTOLUMIN Polska sp. z o.o. z Zielonej Góry. Zadanie kosztowało 307.509,91 zł. Na promie zostały zamontowane dwie kamery rejestrujące przez 24 godziny na dobę obraz z promu i jego sąsiedztwa.

23 sierpnia br. dopełnione zostały formalności z Urzędem Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu dopuszczające przeprawę promową do wydłużonej eksploatacji.

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego przyjęto harmonogram kursowania przeprawy promowej w Pomorsku który zakłada kursowanie promu: w dni robocze od godziny 5.00 do 22.00, dni wolne od pracy, soboty i niedziele od godziny 7.00 do 21.00.

Prom jak dotychczas nie będzie kursował w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok i pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych.

Galeria zdjęć

Przeprawa promowa w Pomorsku czynna dłużej

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!