Szczegóły aktualności:

Lubusko-saksońska promocja w Londynie

Marzena Toczek | Współpraca Zagraniczna | 04-10-2018

Lubuskie i Saksonia świętują w tym roku 10-lecie współpracy. Jej symbolem jest transgraniczny Park Mużakowski. Z okazji jubileuszu współpracy 5 października br. oba regiony wspólnie promują „perłę pogranicza” w Burlington House w Londynie. - To z pewnością klejnot, arcydzieło geniuszu ludzkiego, połączenie natury i pracy ludzkich rąk. My Lubuszanie i mieszkańcy Saksonii jesteśmy bardzo dumni z tego, jak dzisiaj wygląda Park Mużakowski – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Gospodarzami uroczystości w londyńskim Burlington House byli: marszałek Elżbieta Anna Polak oraz premier Wolnego Kraju Saksonia Michael Kretschmer. Jej gośćmi specjalnymi byli: JE Ambasador RP w Wielkiej Brytanii Arkady Rzegocki, JE Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Wielkiej Brytanii Peter Wittig oraz rodzina księcia Pücklera – założyciela Parku Mużakowskiego. Podczas swojego wystąpienia otwierającego wystawę promującą „perłę pogranicza” marszałek podkreślała, że jest to najlepszy przykład 10-letniej współpracy transgranicznej.

- Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że w ramach naszej współpracy zrodziło się wiele fantastycznych projektów o kapitalnym znaczeniu dla pojednania naszych narodów. Wspólna realizacja rewitalizacji Parku Mużakowskiego, jak również zarządzanie tym parkiem i odkrycie przepięknego terenu dla mieszkańców obu regionów i całego świata, to jest jedno z najważniejszych przedsięwzięć naszej współpracy. Po stronie polskiej mamy ponad 500 ha terenów, po stronie niemieckiej jest pałac oraz infrastruktura ogrodnicza, ale razem z tego możemy dzisiaj korzystać, bo granicy między nami już nie ma – mówiła E. Polak. Przypomniała także, że w 2014 roku Park Mużakowski uzyskał certyfikat UNESCO, co sprawia, że jest znany nie tylko w Niemczech i Polsce, ale także na całym świecie. - My Lubuszanie i mieszkańcy Saksonii jesteśmy bardzo dumni z tego, jak dzisiaj wygląda Park Mużakowski. Chcielibyśmy zaprosić Londyńczyków - również spadkobierców księcia Pücklera do odwiedzenia Parku. Zależy nam też na uruchomieniu połączenia lotniczego Londyn-Zielona Góra, aby było to jeszcze łatwiejsze – dodała marszałek.

Dzień wcześniej, 4 października marszałek Elżbieta Anna Polak oraz lubuska delegacja wzięła udział w uroczystości z okazji Święta Zjednoczenia Niemiec, która odbyła się w Ambasadzie RFN w Londynie. - Chciałabym przekazać z tej okazji moje życzenia. Chciałabym podkreślić, że obalenie muru berlińskiego to było niezwykłe wydarzenie dla rozwoju demokracji, tak samo jak obalenie komunizmu w Polsce przyczyniło się do budowy solidarności narodów zjednoczonych Europy – mówiła marszałek E.Polak.

W składzie lubuskiej delegacji znalazły się także radne województwa: Anna Synowiec i Grażyna Dereń.

Park Mużakowski to arcydzieło geniuszu ludzkiego, jedna z największych atrakcji turystycznych polsko-niemieckiego pogranicza i województwa lubuskiego, klejnot Łużyc, ogrodowe dzieło sztuki, pomnik historii wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako jedyny polsko-niemiecki park i wreszcie doskonały przykład efektywnej polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej. Nie bez powodu to właśnie w Parku Mużakowskim w październiku 2012 roku odbył się Konwent Marszałków Rzeczypospolitej Polskiej. Chcieliśmy w ten sposób, wspólnie z saksońskim partnerami, pokazać przedstawicielom polskich województw naszą perełkę – Park Mużakowski i zaprezentować jako przykład dobrej polsko-niemieckiej współpracy. Było dla nas wielkim zaszczytem przyjmować gości w naszym lubusko-saksońskim ogrodowym królestwie.

            Park Mużakowski co roku zachwyca ponad 300 000 turystów z całego świata. Na jego terenie można uprawiać turystykę rekreacyjno-pobytową i aktywną (pieszą, rowerową, konną i kajakową) w różnych zakresach tematycznych: geoturystyka, ekoturystyka, turystyka historyczno-kulturowa oraz turystyka związana z obiektami poprzemysłowymi (zabytkami techniki). Unikalne atrakcje turystyczne Parku związane są z walorami geologicznymi, przeszłością górniczą i kulturą łużycką.

            Park został założony w pierwszej połowie XIX wieku. Jego twórcą był ekscentryczny pruski arystokrata, książę Hermann Ludwig Heinrich von Pückler-Muskau (czyt. Herman Ludwyś Hajnryś fon Pykler-Muskau). Pückler, zafascynowany licznymi podróżami do Anglii i angielskimi rozwiązaniami parków sentymentalnych, poświęcił ponad 30 lat swojego życia na stworzenie swojej parkowej kompozycji, która stanowi jedno z najbardziej rozległych historycznych założeń parkowych w Europie. Obszar parku obejmuje ponad 700 ha, podzielonych asymetrycznie rzeką Nysą Łużycką pomiędzy niemieckim Bad Muskau (206 ha wraz z zamkiem) i polską Łęknicą (522 ha). Park łączą dwa mosty na Nysie Łużyckiej - Most Podwójny i Most Angielski. Położony jest w malowniczej dolinie Nysy Łużyckiej, na odcinku przełomu rzeki przez formacje geologiczne moreny czołowej, zwanej Łukiem Mużakowa. Dolina rozszerza się w tym miejscu do 1,5 km, a wznoszące się po obu stronach rzeki tarasy dochodzą do 60 m wysokości względnej.

            Sercem Parku jest Nowy Zamek, rezydencja Pücklera (czyt. Pyklera), trzyskrzydłowy kompleks budowli, malowniczo otoczony ogrodami i Jeziorem Lucie (czyt. Lusi).

            Od końca lat 80. XX wieku Park Mużakowski, nasze wspólne dobro, jest przedmiotem polsko-niemieckiego projektu rewitalizacji. Jest to jedyny w Europie przykład ścisłej współpracy dwóch państw na rzecz ochrony i konserwacji krajobrazu kulturowego. Polscy i niemieccy konserwatorzy zabytków krajobrazu dbają o zachowanie Parku w duchu jego twórcy. Działania prowadzone w Parku Mużakowskim uzyskały aprobatę międzynarodową, co świadczy o wpisaniu Parku w roku 2004 na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W uzasadnieniu napisano: „Muskauer Park/Park Mużakowski jest wyjątkowym przykładem europejskiego parku krajobrazowego i krajobrazu idealnego stworzonego ręką człowieka. Ponadto, Park jest wzorem nowego podejścia do kształtowania krajobrazu w przestrzeni zurbanizowanej”.

            Do dzisiaj w Parku realizowanych jest szereg wspólnych polsko-niemieckich inwestycji w celu odbudowy, poprawy i udoskonalenia jego infrastruktury. Między innymi w ramach Programu Interreg Polska - Saksonia 2014-2020:

• „Park Mużakowski - ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kultury” (Wartość dofinansowania 1 090 966,27 euro)

W ramach projektu nastąpi rewaloryzacja zabytków architektury i natury znajdujących

się na terenie Parku Mużakowskiego w Łęknicy i Bad Muskau, w tym remont  konserwatorski Wiaduktu z XIX w. i częściowa odbudowa Domu Zdrojowego. Powstanie Centrum dla odwiedzających i nowe oferty turystyczne. Partnerami projektu są Narodowy Instytut dziedzictwa i Fundacja „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau”.

• „Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weiβwasser” (Wartość dofinansowania 438 288,90 euro)

Celem projektu jest oznakowanie szlaków turystycznych oraz utworzenie punktów informacji turystycznej.

W ramach Programu Interreg VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 realizowany jest następujący projekt:

• „Geopark UNESCO  Łuk Mużakowa–wspólne dziedzictwo na niemiecko-polskim pograniczu”

Partnerami projektu są: Powiat Sprewa-Nysa, Nadleśnictwo Lipinki, Gmina Łęknica, Stowarzyszenie Geopark Muskauer Faltenbogen, Gmina Felixsee.

Projekt ma na celu rozbudowę ścieżki geoturystycznej Dawna Kopalnia Babina o ok. 4-kilometrowy odcinek tworzący pętlę, wraz z montażem 8 tablic informacyjnych w Łęknicy, a także uzupełnienie luk w przebiegu tras od centrum Łęknicy do ścieżki geoturystycznej. Ponadto zwiększenie atrakcyjności wieży widokowej nad jeziorem Felixsee oraz stworzenie wspólnej, polsko - niemieckiej sieci regionalnych producentów.

Równolegle z pracami rewitalizacyjnymi od wielu lat prowadzone są również działania promocyjne i edukacyjne. Park jest gospodarzem międzynarodowych spotkań, konferencji oraz imprez i wydarzeń zarówno o znaczeniu regionalnym, jak i międzynarodowym. Do tradycji należy odbywające się od 1994 roku Polsko-Niemieckie Święto Parku Mużakowskiego, które w ostatnich latach stało się imprezą integrującą społeczności po obu stronach granicy. W jego organizację co roku aktywnie włączają się: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau (czyt. Sztyftung Fyrst-Pykler-Park-Bad-Muskau) oraz Urząd Miejski w Łęknicy. Na Święto Parku składają się liczne atrakcje, pokazy, przedstawienia oraz koncert z udziałem gwiazd sceny operowej. W tym czasie mają także miejsce finały programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które mają na celu wzmocnienie więzi z miejscem urodzenia, zamieszkania oraz dziedzictwem kulturowym regionu poprzez zdobywanie i pogłębianie wiedzy o jego historii, wartości krajobrazu i środowiska przyrodniczego. Kilkunastoletnią tradycję mają też Finały Powiatowej i Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży w Indywidualnych Biegach Przełajowych, tzw. Biegi Mużakowskie, w których corocznie biorą udział dzieci i młodzież z całego województwa lubuskiego.

Park Mużakowski to przykład doskonałej polsko-niemieckiej współpracy. Integruje mieszkańców polsko-niemieckiego pogranicza. Jest miejscem spotkań ludzi z różnych środowisk.

 

Galeria zdjęć

Lubusko-saksońska promocja w Londynie

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!